Wim Denolf

Dat babyboomers graag eeuwig kind blijven, is bekend. Zo jong mogelijk oud worden, is het motto. Maar de jongste generaties ook een lange jeugd gunnen ? Ho maar. Laten opgroeien die handel, en liefst een beetje rap.

Zo lieten toch de reacties op de scholierenenquête van de vereniging Oproep Voor een Democratische School verstaan. De enquête peilde naar de maatschappelijke kennis van drieduizend Vlaamse en Waalse humaniorastudenten. Was dat even schrikken ! De kranten schreven er schande over : meer dan de helft van de ondervraagde adolescenten weet niet wat hernieuwbare energie is, minder dan één op de drie schat de inkomenskloof tussen de rijkste en de armste Belgen correct in. Een kwart weet niet dat het hiv-virus kan worden overgedragen van moeder op kind. Met de historische kennis is het eveneens pover gesteld, zelfs wat de Belgische ex-kolonie betreft : “Een kolonie, wij ?”

De berichten op de internetfora logen er niet om. Menigeen vond dat het onderwijssysteem aan herziening toe is, een klassieker begin september, en nagenoeg iedereen zocht een schuldige : voor de een de ministers van Onderwijs, het lerarenkorps of de ouders, voor de ander de tv-makers van Endemol en de people-blaadjes. Maar over de fond was iedereen het eens : de hersenloze loftgeneratie bestaat. Al formuleerde de vereniging zelf het op zijn Franstalige website iets voorzichtiger : “Sont-ils nuls ?”

Als u het mij vraagt : et alors ? Want hoeveel weet u van de opwarming van het klimaat ? Kunt u de grote monotheïstische religies rangschikken volgens hun geboortedatum ? En nu we toch bezig zijn, hoe oud is de zon ? Leg dezelfde vragenlijst voor aan de ouders van de ondervraagde leerlingen, of de politici in de Wetstraat, en velen mogen terugkomen voor de tweede zit. Zouden de communautaire onderhandelaars de inkomenskloof correct inschatten ? En feilloos de vuistregels van veilige seks toepassen, in het geval dat ?

De voorbije week ging het ook over de steeds talrijker waargenomen leer- en gedragsproblemen, en de behandeling ervan door experts. Bijlessen en huiswerkbegeleiding zijn evenzeer een groeimarkt. In Frankrijk is die nu tweehonderd miljoen euro waard, en ook bij ons krijgt nu al ruim één op de drie leerlingen tussen tien en vijftien jaar bijles. Terwijl professionele hulp evenzeer het probleem als de oplossing is, want stigmatiserend. Bovendien zijn vakmensen tegenwoordig fel gegeerd, en om het te redden in deze maatschappij zijn Darwin en de krant niet onontbeerlijk.

In de nieuwe eindtermen die Frank Vandenbroucke wil realiseren, zou er alvast meer aandacht zijn voor ‘herinneringseducatie’, voor dramatische gebeurtenissen als de Holocaust, om leerlingen te wijzen op het belang van verdraagzaamheid en het gevaar van racisme. Al maken we ons best geen illusies. Ontmoetingen in derdewereldlanden en het Brusselse leerden me meer over armoede dan leraars dat konden, en als ik al enige wijsheid bezit, dan staat die volledig op naam van familie, vrienden en collega’s – lichtende voorbeelden, zo u wil. Toch een school waar afkijken mag : die van het leven. Wim Denolf

Info : www.democratischeschool.org.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content