Met een thriller van de Brit Robert Goddard ben je vertrokken voor een paar uren spannend leesgenot. In Dodelijk negatief gebruikt hij een formule die hij al eerder toepaste: hij verweeft feiten uit het verleden met gebeurtenissen van nu. Dit keer gebruikt hij de beginperiode van de fotografie en de uitvinder is volgens hem – een beetje chauvinistisch – de Britse scheikundige en archeoloog William Talbot. Voor het hedendaagse verhaal verzeilen we in Wenen waar de Engelse fotograaf Ian Jarret verliefd wordt op Marian Esguard. Hij verlaat zijn vrouw voor haar, maar Esguard daagt niet meer op. En overigens: ze heet niet Esguard. Haar naam duikt wel weer op als Jarret een therapeute ontmoet die haar klant kwijt is.

Die klant heeft haar gezegd de reïncarnatie te zijn van Marian Esguard. En die zou zelfs vóór Talbot met fotografie zijn bezig geweest. Mooi verhaal met magische trekjes, maar soms nogal belabberde dialogen. (BZZTôH, 790 fr.) FB

In Ketters, de andere kant van het vroege christendom maakt Gert Lüdemann, hoogleraar aan de universiteit van Göttingen, zijn stelling meteen duidelijk: het Nieuwe Testament is het woord van mensen en niet van God. Het is een verzameling teksten bijeengebracht door de winnende partij, die bovendien volgens beproefd recept de documenten van de verliezende groepen (de gnostici bijvoorbeeld) wegmoffelde en uiteindelijk vernietigde. Want in dat vroege christendom was lang niet alles koek en ei. Bijna twintig eeuwen later hebben vondsten, zoals die in Nag Hammadi, toch teksten aan het licht gebracht waarin de “ketters” zelf aan het woord komen. Lüdemann confronteert deze bronnen met de orthodoxe visie van de ketterbestrijders en dat levert boeiende lectuur op. Vooral dan voor wie al wat thuis is in de materie. (Ten Have, 790 fr.)

Delia Smith verschijnt al meer dan een kwarteeuw in kookprogramma’s op de BBC en schijft de ene culinaire bestseller na de andere. Gouden Delia verkocht al meer dan tien miljoen kookboeken! In het recent vertaalde Keukengeheimen keert zij terug naar de basis. Als reactie op het tijdperk van overvloed, waarin alles klaargemaakt te koop is en we kunnen eten wat we willen en wanneer we willen, probeert Delia Smith ons terug eerbied bij te brengen voor de simpele dingen van het leven: een ei, deeg, brood, aardappelen, rijst en deegwaren. Keukengeheimen is een aangenaam uitgevoerd en bemoedigend beginnersboek met productinformatie en makkelijk te realiseren basisrecepten. (Schuyt & Co, 1390 fr.) PvD

CITAAT

En als zij in de maandagmorgen een nieuwe zesdaagse begonnen zijn en de cité verlaten ligt, buiten een paar drenzende kinderen, buiten een oude vrouw die op het cabinet zit en een andere vrouw die met een deurklink in handen haar wat staat te vervelen, zit er alleen nog een meisje van veertien jaar dat door een neger aangerand is geweest. Zij ligt wat achterover in een rolstoel en kijkt naar twee geraniumpotten op een schuine vensterbank. En boven haar zwijgt een vogel in een kooitje.

Uit “Brussel een oerwoud”, een van de eerste werken van Louis Paul Boon, heruitgegeven door de Culturele Centrale, samen met de originele tekeningen van Maurice Roggeman. Voor de zachte prijs van 298 fr.

Aan Repulse Bay, een mondaine buitenwijk van Hongkong, staat een heel hedendaags flatgebouw tegen een berg aangebouwd. Het grote gat in het midden van het appartementsblok is echter geen fantasietje van een modernistisch architect: de opening is bedoeld om de draak die op de berg woont vrij uitzicht te geven op zee. Het illustreert hoe op de drempel van een nieuw millennium de aloude Chinese mythen nog zeer levendig zijn. Het land van de draak geeft een mooi geïllustreerd overzicht van een enorm complexe wereld bevolkt met – in onze ogen – vreemdsoortige goden, halfgoden en mythische beesten. Bijgaande illustratie toont Pan Gu die orde bracht in de chaos door de elementen te scheiden in yin en yang, in hemel en aarde. (Time Life, 998 fr.)

ONDER REDACTIE VAN POL MOYAERT

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content