Mijn vader is vroeg gestorven. Hij was 49, en daardoor kwam ik ietwat onzeker in het leven te staan. Je raakt doordrongen van het besef dat je zware averij kunt oplopen, dat elk moment de man met de zeis kan komen. Het maakte dat ik niet fluitend en vol zelfvertrouwen van de adolescentie het volwassen leven in stapte.
...