Bilbao zonder het Guggenheim. De gedachte lijkt nu haast even provocerend als het design van Frank Gehry's museum zelf bij de inauguratie. Het bouwwerk als bestemming op zich, een typevoorbeeld van geslaagde citymarketing, gaf de grijze havenstad een nieuw elan.
...