Tot nu toe was volgens de wetgeving de discriminatie vanwege ras, religie of etniciteit verboden, en daar komt nu ook seksuele oriëntering bij. Het referendum was een initiatief van de tegenstanders van de uitbreiding van de wetgeving, die ze zien als een beperking van de vrijheid van meningsuiting.

Een ander voorstel om betaalbare woningen meer te promoten kreeg dan weer de steun van slechts 42 procent van de kiezers, en werd dus weggestemd. De initiatiefnemers wilden bereiken dat minstens 10 procent van de nieuw gebouwde woningen eigendom moeten zijn van ontwikkelaars zonder winstoogmerk. Ook vroegen ze dat gemeenten een voorkooprecht zouden krijgen bij de verkoop van bouwgrond en dat de huurprijzen niet meer massaal de hoogte in zouden kunnen gaan als energierenovaties worden uitgevoerd met subsidies van de overheid. Het voorstel werd vooral op het platteland sterk bekritiseerd.

Tot nu toe was volgens de wetgeving de discriminatie vanwege ras, religie of etniciteit verboden, en daar komt nu ook seksuele oriëntering bij. Het referendum was een initiatief van de tegenstanders van de uitbreiding van de wetgeving, die ze zien als een beperking van de vrijheid van meningsuiting. Een ander voorstel om betaalbare woningen meer te promoten kreeg dan weer de steun van slechts 42 procent van de kiezers, en werd dus weggestemd. De initiatiefnemers wilden bereiken dat minstens 10 procent van de nieuw gebouwde woningen eigendom moeten zijn van ontwikkelaars zonder winstoogmerk. Ook vroegen ze dat gemeenten een voorkooprecht zouden krijgen bij de verkoop van bouwgrond en dat de huurprijzen niet meer massaal de hoogte in zouden kunnen gaan als energierenovaties worden uitgevoerd met subsidies van de overheid. Het voorstel werd vooral op het platteland sterk bekritiseerd.