'Plastic speelgoed heeft een bijzonder korte levensduur. Kinderen worden groter, ze verliezen hun interesse en voor ze het weten kijken hun ouders op een berg ongebruikt plastic waar ze niks mee kunnen aanvangen. Ik zeg bewust 'ongebruikt' in plaats van 'afval', omdat wij dat plastic als waardevol materiaa...

'Plastic speelgoed heeft een bijzonder korte levensduur. Kinderen worden groter, ze verliezen hun interesse en voor ze het weten kijken hun ouders op een berg ongebruikt plastic waar ze niks mee kunnen aanvangen. Ik zeg bewust 'ongebruikt' in plaats van 'afval', omdat wij dat plastic als waardevol materiaal beschouwen. Tijdens ons vooronderzoek bleek dat de huidige recyclage-industrie meestal op basis van materiaal sorteert. Wij ontwikkelden daarom een machine die via infrarode stralen niet alleen plastic scheidt op materiaalkwaliteit, maar ook op kleur. Hierdoor kunnen we een nieuw materiaal, ecothylene®, creëren dat niet alleen honderd procent recycleerbaar is, maar er ook mooi uitziet. Esthetiek is belangrijk. Als een product er goed uitziet, zal het ook langer gekoesterd of doorgegeven worden. Het was een intens jaar. Van bij de lancering werden we internationaal geprezen en sleepten we verschillende awards in de wacht. Die aandacht was geweldig, maar de verkoop blijft een uitdaging. Omdat we bewust besloten om niet in lageloonlanden te produceren en te investeren in productietechniek en afwerking, ligt onze verkoopprijs aan de hoge kant. Niet alle consumenten begrijpen dat. Ze gaan ervan uit dat gerecycleerde materialen goedkoop zijn, maar dat zijn ze niet. Het is goedkoper om te vernietigen of te dumpen dan te recycleren en slimme materialen te produceren. Maar dat schrikt ons niet af. Tegen volgende zomer willen we twintig ton plastic speelgoed gerecycleerd hebben in designkindermeubilair.' ecobirdy.com