De nieuwe campagne komt er net voor de vierde verjaardag van de eerste #MeToo-tweet die destijds de kat de bel aanbond wat betreft seksueel ontoelaatbaar gedrag. Ze is in zekere zin het vervolg op de campagne 'Is 't oké!?', die veeleer handelde over wat nu precies wel of niet als grensoverschrijdend kan worden aanzien. '#WijGrijpenin' moet mensen aanzetten om niet aan de zijlijn te blijven staan als ze getuige zijn. De campagne loopt via radiospots en sociale media en Sensoa zal trainingen verzorgen voor professionals die dan op hun beurt vormingen kunnen geven aan jongeren en jongvolwassenen. Volgens Sensoa blijkt uit focusgroepgesprekken dat weliswaar 90 procent van de 16- tot 26-jarigen het belangrijk vindt om in te grijpen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook dat 40 procent niet weet hoe dat te doen.

De gedeelde verantwoordelijkheid tussen omstanders, sociale druk en het gevoel zelf gevaar te lopen zijn enkele van de geciteerde struikelblokken. Het expertisecentrum distilleerde daarom de meest effectieve methodes daartoe uit internationale wetenschappelijke literatuur. Die '5 A's', zoals Sensoa ze noemt, zijn anderen betrekken, afleiden, afzonderen, aanspreken en aanwezig blijven. 'Seksueel grensoverschrijdend gedrag valt nooit goed te keuren', vult Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) aan. 'Wanneer je hiervan getuige bent, is het belangrijk dat je weet op welke manier je best kan ingrijpen. Niet evident, maar wel noodzakelijk.' Sensoa stelt nog dat omstanders zowel gedrag kunnen stopzetten of escalatie vermijden als slachtoffers ondersteuning bieden en voor sociale verandering zorgen.

De nieuwe campagne komt er net voor de vierde verjaardag van de eerste #MeToo-tweet die destijds de kat de bel aanbond wat betreft seksueel ontoelaatbaar gedrag. Ze is in zekere zin het vervolg op de campagne 'Is 't oké!?', die veeleer handelde over wat nu precies wel of niet als grensoverschrijdend kan worden aanzien. '#WijGrijpenin' moet mensen aanzetten om niet aan de zijlijn te blijven staan als ze getuige zijn. De campagne loopt via radiospots en sociale media en Sensoa zal trainingen verzorgen voor professionals die dan op hun beurt vormingen kunnen geven aan jongeren en jongvolwassenen. Volgens Sensoa blijkt uit focusgroepgesprekken dat weliswaar 90 procent van de 16- tot 26-jarigen het belangrijk vindt om in te grijpen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook dat 40 procent niet weet hoe dat te doen. De gedeelde verantwoordelijkheid tussen omstanders, sociale druk en het gevoel zelf gevaar te lopen zijn enkele van de geciteerde struikelblokken. Het expertisecentrum distilleerde daarom de meest effectieve methodes daartoe uit internationale wetenschappelijke literatuur. Die '5 A's', zoals Sensoa ze noemt, zijn anderen betrekken, afleiden, afzonderen, aanspreken en aanwezig blijven. 'Seksueel grensoverschrijdend gedrag valt nooit goed te keuren', vult Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) aan. 'Wanneer je hiervan getuige bent, is het belangrijk dat je weet op welke manier je best kan ingrijpen. Niet evident, maar wel noodzakelijk.' Sensoa stelt nog dat omstanders zowel gedrag kunnen stopzetten of escalatie vermijden als slachtoffers ondersteuning bieden en voor sociale verandering zorgen.