Vrije Tribune

‘Ook wij, varkenshouders, kijken met verontwaardiging naar de beelden van het slachthuis in Tielt’

Vrije Tribune Hier geven we een forum aan organisaties, columnisten en gastbloggers

Donderdagavond postte ik, als dochter van varkenshouders, op mijn Facebookaccount een tekstje in verband met de boerenstiel, naar aanleiding van de commotie rond de slechte slachtomstandigheden in Tielt. De post ging meteen viraal en bereikte direct veel mensen. Tot mijn grote verbazing volgden er heel wat slechte commentaren. Mensen maken duidelijk niet het onderscheid tussen de veehouders en de slachthuizen.

Ook wij, varkenshouders, kijken met verontwaardiging naar de beelden van het slachthuis in Tielt

Wat deze week gebeurde op de slachtvloer zorgde voor een negatieve kijk op de varkenshouderij. Dat vind ik erg jammer én onterecht. Die negatieve commentaren kwetsen me enorm omdat de vele inspanningen die de landbouw doet in het kader van dierenwelzijn teniet worden gedaan door enkele individuen verder in de keten. Ze voeden de vooroordelen en miskennen de realiteit van de varkenshouderij. Ook al hebben wij, landbouwers, niets met de feiten te maken, toch worden wij er steeds bij betrokken.

Ik heb het gevoel dat veel mensen geen idee hebben van hoe het er echt aan toe gaat op de boerderij.

Ik heb het gevoel dat veel mensen geen idee hebben van hoe het er echt aan toe gaat op de boerderij. Men ziet een lompe, domme boer voor zich die zijn dieren mishandelt. Zo gaat het er nochtans in realiteit helemaal niet aan toe.

Wie nu boert, in 2017, focust op goede productiecijfers. Die zijn nodig om rendabel te werken. Goede resultaten bekomen we enkel door zorgzaam om te gaan met onze dieren. Dieren met stress groeien veel minder snel en hun vlees smaakt niet zo lekker.

Wij hebben er als boer dus alle baat bij om erover te waken dat de dieren in goede omstandigheden opgroeien. Enkel een landbouwer die zijn beroep met kennis van zaken en daarenboven met hart en ziel uitoefent kan overleven in deze harde stiel. Een landbouwer is bovendien een ondernemer, geen man of vrouw die zich enkel door emoties laat leiden.

Wij hebben er als boer alle baat bij om erover te waken dat de dieren in goede omstandigheden opgroeien.

Bij ons lopen de zeugen tijdens hun drachtperiode in een open hok met vers stro. In een hok zitten zo’n tien zeugen. De zeugen hebben dus voldoende plaats om te bewegen, te rusten en te eten. Het eten gebeurt in aparte hokken zodat er geen concurrentie ontstaat.

Een week voor het werpen verhuizen de zeugen naar de kraamhokken. Vanaf dan zitten de zeugen wel elk apart in een hok. Zo kunnen ze zich rustig voorbereiden op hun worp. Als de zeugen werpen zijn wij erbij om de biggen meteen droog en onder een warme lamp te leggen. Wij blijven bij de werpende zeugen zodat we meteen kunnen ingrijpen als er iets fout gaat. Hun voeder wordt nauw gecontroleerd zodat de zeugen voldoende energie hebben. Ik wil de situatie niet verbloemen. Het is en blijft onze broodwinning, maar wij doen er alles aan om een kwalitatief varken op de markt te brengen, de basis van kwaliteitsvol vlees.

Wij hebben er als boer dus alle baat bij om erover te waken dat de dieren in goede omstandigheden opgroeien.

Weet dat wij geregeld gecontroleerd worden door verschillende instanties, onder andere in het kader van dierenwelzijn. De wetten zijn dan ook enorm verstrengd in vergelijking met vroeger. Terecht, Ik vind het zelf een schande om een dier te mishandelen. Ook wij, varkenshouders, kijken met verontwaardiging naar de beelden van het slachthuis. Wat er gebeurt is totaal af te keuren. Maar in het geval van Tielt treft de varkenshouders geen schuld en ik hoop dat u dat beseft. Ik ben me ervan bewust dat er nog dingen verbeterd kunnen worden, maar toch wil ik benadrukken dat wij de laatste jaren veel inspanningen hebben gedaan op vlak van dierenwelzijn, zoals meer natuurlijk licht in de stallen brengen, meer ruimte per dier voorzien, zorgen voor groepshuisvesting voor drachtige dieren, afleidmaterialen enz… Ik vind het jammer dat al die inspanningen zo moeilijk de media halen.

Getekend, een trotse boerendochter, Evelien Martens

Partner Content