Het project gaat na of de sector gewapend is voor de toekomst en of de landbouwers ergens terecht kunnen bij problemen. Ruim 1.000 landbouwers uit de Westhoek en Midden-West-Vlaanderen werkten mee aan de studie. Daaruit blijkt dat amper een kwart de toekomst op financieel vlak optimistisch inziet.

Bijna 60 procent geeft aan dat hun financiële situatie de jongste vijf jaar verslechterd is. Amper 13 procent merkte een verbetering. Uit de cijfers blijkt ook dat weinig tot geen landbouwers lid zijn van een socio-culturele organisatie, al is driekwart van de respondenten wel lid van een vakorganisatie, maar dan veelal als passief lid. Dat zorgt voor een zeker sociaal isolement. Bij problemen kunnen ze meestal enkel terecht bij de partner.

Toch geven de landbouwers gemiddeld een score van 6,33 op 10 op vlak van welbevinden. Eén op de zeven geeft aan niet goed in zijn vel te zitten, vooral in de leeftijdscategorie 40 tot 65. De provincie West-Vlaanderen wil nu verder aan de slag met de cijfergegevens. Zo wil ze de kloof verkleinen tussen de landbouwsector en welzijnsorganisaties en de landbouwers voldoende sociale en psychische ondersteuning geven. (Belga)

Het project gaat na of de sector gewapend is voor de toekomst en of de landbouwers ergens terecht kunnen bij problemen. Ruim 1.000 landbouwers uit de Westhoek en Midden-West-Vlaanderen werkten mee aan de studie. Daaruit blijkt dat amper een kwart de toekomst op financieel vlak optimistisch inziet. Bijna 60 procent geeft aan dat hun financiële situatie de jongste vijf jaar verslechterd is. Amper 13 procent merkte een verbetering. Uit de cijfers blijkt ook dat weinig tot geen landbouwers lid zijn van een socio-culturele organisatie, al is driekwart van de respondenten wel lid van een vakorganisatie, maar dan veelal als passief lid. Dat zorgt voor een zeker sociaal isolement. Bij problemen kunnen ze meestal enkel terecht bij de partner. Toch geven de landbouwers gemiddeld een score van 6,33 op 10 op vlak van welbevinden. Eén op de zeven geeft aan niet goed in zijn vel te zitten, vooral in de leeftijdscategorie 40 tot 65. De provincie West-Vlaanderen wil nu verder aan de slag met de cijfergegevens. Zo wil ze de kloof verkleinen tussen de landbouwsector en welzijnsorganisaties en de landbouwers voldoende sociale en psychische ondersteuning geven. (Belga)