Volgens het Kinderrechtencommissariaat houdt het concept van zo'n schoonheidswedstrijd 'risico's in voor de lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en/of maatschappelijke ontwikkeling van kinderen', zo staat in het advies. 'Door een schoonheidsideaal te promoten hebben Miss- of Mister-verkiezingen mogelijk een schadelijke impact op een veel bredere groep kinderen.'

'Het Kinderrechtencommissariaat adviseert om schoonheidswedstrijden voor jonge kinderen met een uitgesproken publiek karakter niet toe te laten', besluit het advies. Sinds 1 mei kan je op de website van Miss België inschrijven voor Mini Miss België. Alleen 'heel naturelle meisjes' tussen 6 en 10 jaar oud komen in aanmerking. (BELGA)

Volgens het Kinderrechtencommissariaat houdt het concept van zo'n schoonheidswedstrijd 'risico's in voor de lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en/of maatschappelijke ontwikkeling van kinderen', zo staat in het advies. 'Door een schoonheidsideaal te promoten hebben Miss- of Mister-verkiezingen mogelijk een schadelijke impact op een veel bredere groep kinderen.''Het Kinderrechtencommissariaat adviseert om schoonheidswedstrijden voor jonge kinderen met een uitgesproken publiek karakter niet toe te laten', besluit het advies. Sinds 1 mei kan je op de website van Miss België inschrijven voor Mini Miss België. Alleen 'heel naturelle meisjes' tussen 6 en 10 jaar oud komen in aanmerking. (BELGA)