Reglement Knack Weekend Blog & Digital Awards 2015

Artikel 1: Wedstrijdsprincipe

De Weekend Blog & Digital Awards worden georganiseerd door Knack Weekend en Le Vif Weekend.

De Weekend Blog & Digital Awards staan open voor alle bloggers en social media gebruikers die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van Roularta, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën. Blogs met een .fr of .nl domein worden uitgesloten.

Aan deze wedstrijd kunnen lezers van Knack Weekend/Le Vif Weekend en bezoekers van Weekend.Knack.be Weekend.Levif.be deelnemen, met uitsluiting van vaste en tijdelijke medewerkers van het magazine en de site, van de maatschappijen die deelnemen aan de organisatie van deze wedstrijd, alsook hun gezinsleden. De organisatoren behouden zich het recht voor personen te weigeren tot de wedstrijd. Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer het reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisatoren. In geval van betwisting gelden hun beslissingen zonder verhaal.


Deelname aan de wedstrijd

Artikel 2

Een blog mag door de lezers in meerdere categorieën genomineerd worden, voor zover er aan de deelnemingsvoorwaarden vermeld in art. 1 wordt voldaan. Voor de blogs zijn de volgende categorieën voorzien: Fashion, Beauty, Food, Travel & City, Deco & Design, Personal. De social media profielen kunnen door de lezers slechts genomineerd worden in één van de volgende categorieën Twitter, Instagram, Pinterest en YouTube.

Een jury selecteert de finalisten in iedere categorie. Deze jury bestaat uit leden van de Knack Weekend/Le Vif Weekend redactie. Zij baseren hun keuze op basis van inhoud, consistentie, leeftijd van de blog, persoonlijke inbreng (eigen mening, ervaring, …), (schrijf)stijl, eigenheid, … Daarna volgt een stemronde om de uiteindelijke winnaar per categorie te bepalen. De verdeling van stemmen 60% jury, 40% publiek.

Artikel 3

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen zijn zonder verhaal.

Artikel 4

Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. De organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in dat verband.

Artikel 5

De persoonsgegevens die de organisatie verzamelt vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een lezersbestand dat aan derden kan doorgegeven worden en/of voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden. De deelnemers hebben wel vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen.

Artikel 6

Het wedstrijdreglement kan verkregen worden door een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een aan uzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde omslag, gericht aan de organisatoren op hun adres. Het reglement staat ook op de website Knack.be. Deelneming aan de wedstrijd houdt in dat men zich onvoorwaardelijk akkoord verklaart met alle punten van dit reglement.

Artikel 7

De organisatoren oefenen controle uit op het correcte verloop van de wedstrijd en hebben definitieve bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. In geval van overmacht of om het correcte verloop van de wedstrijd te waarborgen, kunnen zij alle beslissingen nemen die, al dan niet tijdelijk, deze wedstrijd of een deel of fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, uitbreiden of annuleren. Om dezelfde redenen kunnen aan het huidige reglement door de organisatoren toevoegingen gebeuren; deze maken er dan integraal deel van uit. Deze toevoegingen zullen gepubliceerd worden op de website Knack.be. In geen geval kunnen de organisatoren aansprakelijk gesteld worden voor deze handelingen.

Artikel 8

Door deel te nemen aan de wedstrijd verleent de deelnemer zijn akkoord om de nieuwsbrieven van NV Roularta Media Group te ontvangen op het e-mailadres waarmee de deelnemer aan de wedstrijd deelneemt.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content