Voetpaden, speelpleinen, die kleine supermarkt, de bibliotheek, het park op het einde van de straat, je stamcafé, het skatepark waar alle tieners van de buurt rondhangen, we maken er zonder veel na te denken gebruik van. Nochtans zijn ze volgens socioloog Eric Klinenberg van levensbelang. 'Sociale infrastructuur is de context voor onze interactie met anderen, en we onderschatten het belang ervan voor ons sociaal gedrag. We denken dat we als individuen persoonlijke keuzes maken, gedreven door onze voorkeuren, cultuur, waarden en tradities. Maar we zien over het hoofd hoeveel invloed architectuur en stadsplanning hebben. Zij voorzien plekken waar we elkaar ontmoeten en die ontmoetingen zijn de bouwstenen van onze gemeenschap. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar als het dat niet is, bestaat het gevaar dat we ons terugtrekken, met soms dramatische gevolgen voor het sociale weefsel van onze gemeenschap. Vandaag hebben mensen overal ter wereld het gevoel dat de sociale lijm aan het oplossen is, en dat we verdeeld en in conflict met elkaar leven.'
...