Onze noorderburen springen op een meer ontspannen manier om met hun architectuur, er wordt zowel uitgesproken hedendaags als vrij klassiek gebouwd. In de polders verschijnen er nieuwe woondorpen opgevat als waterburchten, en in de Amsterdamse binnenstad wordt onopvallende invularchitectuur gepromoot. In sommige oude steden verschijnen er zelfs 'moderne' klokgevels in het straatbeeld. Voor Hans Ibelings is dit geen probleem. Hij vindt dat een veelheid aan stijlen onze complexe samenleving weerspiegelt. Bovendien moeten we oude gebouwen en steden niet overbelasten met te contrasterende nieuwbouw. Hij stelt ook boudweg dat er in de toekomst zo min mogelijk moet worden bijgebouwd en afgebroken om meer te kunnen renoveren, niet het minst om ecologische redenen. We moeten de economische groei en de vooruitgang niet onlosmakelijk met elkaar verbinden, zegt hij. Ibelings pleit voor een "vooruitgang door krimp".
...