De term mommy make-over is een verzamelnaam voor de verschillende plastische ingrepen die chirurgen tijdens eenzelfde operatie uitvoeren. Het gaat om een liposuctie (vetafzuiging), een buikwandcorrectie en een borstvergroting of -lift.
...