Schorisse - het Burreken

Geprangd tussen de heuvels van de Vlaamse Ardennen ligt een van Vlaanderens mooiste bos- en natuurgebieden verstopt: het Burreken. De talrijke waterlopen creëerden een heuvellandschap met diep ingesneden valleien. De bronnen van deze beekjes kan je allemaal terugvinden in detalrijke laaggelegen bronbosjes. De steilste hellingen zijn bebost gebleven, wat afkalving voorkomt. De hogere gebieden zijn meestal akkerland en bieden door hun open karakter weidse uitzichten. De valleien met hun vochtige weiden, omzoomd door haag- en houtkanten, zijn dan weer eerder gesloten.
...