'Boosheid ervaar je als iets waar je veel belang aan hecht misloopt, vaak door de schuld van een ander. Als je zelf verantwoordelijk bent, zal je eerder schuld of schaamte ervaren', verklaart Peter Kuppens, professor in de Kwantitatieve Psychologie en Individuele Verschillen. De emotie gaat gepaard met een 'bring it on'-mindset en activeert je linkerhersenhelft. Die helft is vooral geassocieerd met positieve gevoelens die ons motiveren om actie te ondernemen. Woede is daar een voorbeeld van.
...