De Canadese provincies British Columbia en Albert tellen meer dan zeventienduizend gletsjers, maar een groot deel daarvan zal eind deze eeuw verdwenen zijn. Voor de studie berekenden wetenschappers van de Universiteit van British Columbia met computermodellen de impact van de verwachte temperatuurstijging op de ijsvorming. Daaruit blijkt dat in het drogere binnenland van de Rocky Mountains tot 90 procent van de gletsjers zal verdwijnen. De gletsjers in het kustgebergte zullen naar schatting de helft van hun volume verliezen.

Ecosystemen

De gletsjers spelen in de regio een belangrijke rol spelen voor de landbouw, watervoorziening en de elektriciteitsproductie. Maar het zijn de ecosystemen in zoetwater die het meeste gevaar lopen, zegt hoofdonderzoeker Garry Clarke, omdat de gletsjers in de late zomer koel water leveren voor de belangrijkste waterlopen in het gebied.

"De gletsjers zijn de thermostaten van de ecosystemen", zegt Clarke. "Als ze verdwenen zijn, worden de waterlopen heel wat warmer en dat zal enorme veranderingen met zich meebrengen voor de habitat. We kunnen bijvoorbeeld onaangenaam verrast worden wat betreft productiviteit van de zalm."

De auteurs gingen in hun berekeningen uit van een conservatieve schatting op basis van de klimaatscenario's van het VN-klimaatpanel (IPCC). Andere scenario's voorspellen het verdwijnen van alle gletsjers. (IPS)

De Canadese provincies British Columbia en Albert tellen meer dan zeventienduizend gletsjers, maar een groot deel daarvan zal eind deze eeuw verdwenen zijn. Voor de studie berekenden wetenschappers van de Universiteit van British Columbia met computermodellen de impact van de verwachte temperatuurstijging op de ijsvorming. Daaruit blijkt dat in het drogere binnenland van de Rocky Mountains tot 90 procent van de gletsjers zal verdwijnen. De gletsjers in het kustgebergte zullen naar schatting de helft van hun volume verliezen.EcosystemenDe gletsjers spelen in de regio een belangrijke rol spelen voor de landbouw, watervoorziening en de elektriciteitsproductie. Maar het zijn de ecosystemen in zoetwater die het meeste gevaar lopen, zegt hoofdonderzoeker Garry Clarke, omdat de gletsjers in de late zomer koel water leveren voor de belangrijkste waterlopen in het gebied."De gletsjers zijn de thermostaten van de ecosystemen", zegt Clarke. "Als ze verdwenen zijn, worden de waterlopen heel wat warmer en dat zal enorme veranderingen met zich meebrengen voor de habitat. We kunnen bijvoorbeeld onaangenaam verrast worden wat betreft productiviteit van de zalm."De auteurs gingen in hun berekeningen uit van een conservatieve schatting op basis van de klimaatscenario's van het VN-klimaatpanel (IPCC). Andere scenario's voorspellen het verdwijnen van alle gletsjers. (IPS)