De mode staat al enkele jaren op stelten. De luxesector is nog spectaculair winstgevend, maar of dat in de toekomst zo blijft, valt af te wachten. Het hele systeem lijkt vastgeroest, en dat is grotendeels het gevolg van de digitale revolutie. Al speelt er meer mee: de globalisering, bijvoorbeeld, en het toegenomen belang van duurzaamheid en diversiteit.
...