Een nicheonderwerp voor een bachelorproef? Allerminst. Haar onderzoek aan de HoGent ging over iets waar we allemaal naar verlangen: een thuis. Nergens beter dan Thuis, wil de slogan van het televisieprogramma. En dat is iets waar de meeste mensen zich in kunnen vinden. Maar wat een thuis precies is, daar gaan we ons pas vragen over stellen als het niet meer vanzelfsprekend is. Als je bijvoorbeeld in de jeugdhulp terechtkomt.
...