Nieuwe historische trekpleister geopend in Leuven

Nieuwe historische trekpleister geopend in Leuven
© Toerisme Leuven

Sinds 1129 hebben de norbertijnen het domein ononderbroken bewoond. De eeuwenoude abdijsite behield door de eeuwen heen haar authenticiteit. De gebouwen - zoals de hoeve, watermolen, kerk en kerkhof, poortgebouwen, tiendenschuur en visvijvers - bleven vrijwel onveranderd sinds de zeventiende eeuw en vormen een uniek geheel.

Bovendien zijn het kloosterinterieur en de aankleding van de gebouwen quasi intact. Een uitzonderlijk ensemble barokke stucwerkplafonds (bibliotheek en refter) en de luisterrijkeglasramen in de pandgang sieren het interieur. Vandaag zet een klein aantal inwonende norbertijnen de traditie van gemeenschapsleven en pastoraal werk voort.

Na een eerste fase van grootse renovatiewerken - die verder duren tot 2020 - worden vanaf 25 oktober 2017 reeds enkele prachtig gerenoveerde delen van de abdij voor het publiek opengesteld. De opening van een nieuw museum PARCUM vormt daarin een eerste mijlpaal. De bijzondere abdijsite met landerijen, dreven, vijvers en weiden, nodigt uit voor een wandeling of fietstocht.

PARCUM: kunstschatten die zelden tentoongesteld worden

In het voormalige abtskwartier is het nieuwe museum PARCUM, Dialoogmuseum voor Religie, Kunst en Cultuur geopend met de tijdelijke tentoonstelling 'Van de wereld'.

In de intimiteit van de Abdij van Park onthult PARCUM kunstschatten uit kerken, kloosters en abdijen die zelden eerder werden tentoongesteld. Naast bruiklenen uit zo'n 25 religieuze instellingen biedt Van de wereld ook ruimte voor interactie met hedendaagse kunst. Tussen religieus erfgoed prijkt bestaand én nieuw werk van Mario De Brabandere, Marlene Dumas en Ann Veronica Janssens.

Van de wereld belicht de betekenis van afgezonderd en besloten leven in religieuze context. Eeuwenlang zonderden religieuzen zich af in kloosters, kluizen, bossen en woestijnen, op zoek naar stilte en eenzaamheid. Toch keren zij zich hierbij niet áf van de wereld, integendeel, zij staan wel degelijk ín de wereld. In hun zoektocht naar God groeien ze van beslotenheid naar bevrijding, en leggen ze tegelijk een weg af van deze wereld naar een andere.

Maar ook vandaag zijn mensen op zoek naar rust en bezinning, weg van alle prikkels. PARCUM zet religieus erfgoed midden in de samenleving van vandaag. Het omvat meer dan alleen religie, maar gaat ook over heel universele thema's zoals angst, schuld, relaties of zingeving.

Dialoogmuseum voor religie, kunst en cultuur

De komende jaren brengt PARCUM wisselende thematentoonstellingen op het kruispunt van religie, kunst en cultuur. PARCUM profileert zich als dialoogmuseum. Het museum zet daarmee bewust in op dialoog op verschillende niveaus: tussen religieus erfgoed en hedendaagse (mondiale) thema's, tussen gelovigen en niet-gelovigen, tussen verschillende levensbeschouwingen, tussen jong en oud ... PARCUM kadert religieus erfgoed binnen de hedendaagse samenleving. Het gaat meestal over heel universele thema's en biedt antwoorden op vragen die vandaag net zo actueel zijn als eeuwen geleden.

Een permanente collectie volgt over enkele jaren, wanneer een volgende gerestaureerde vleugel van de abdij in gebruik wordt genomen. Tot die tijd komen er alleen tijdelijke tentoonstellingen.

Abdij Park © Toerisme Leuven

Abdij Park © Toerisme Leuven

Abdij Park © Toerisme Leuven

Abdij Park © Toerisme Leuven

Abdij Park © Toerisme Leuven

Abdij Park © Marco Mertens

Abdij Park en Parcum in de winter © Toerisme Leuven

Abdij Park - Wagenhuis © Toerisme Leuven

Abdij Park - Stucwerkplafond © Toerisme Leuven

Abdij Park Pandgang © Toerisme Leuven

Abdij Park © Toerisme Leuven

Abdij Park © Toerisme Leuven

Sint-Jan-de-Evangelistkerk

Abdij Park in de Middeleeuwen © Toerisme Leuven

Abdij Park - Godsdienstoorlogen © Toerisme Leuven

Abdij Park - Laatste bouwcampagne © Toerisme Leuven

Abdij Park - Stoomtrein © Toerisme Leuven

Abdij Park - Missiehuis © Toerisme Leuven

Abdij Park - Pastorale zorg © Toerisme Leuven

Affiche Van de wereld © Bea Borgers en Mirjam Devriendt

Parcum © Bea Borgers en Mirjam Devriendt

Godfridus Van den Steen: Johannes de Doper als heremiet, 1502, Abdij der Norbertijnen van Averbode vzw

Parcum © Bea Borgers en Mirjam Devriendt

Kloosterregel - olieverf op paneel, 47 × 46 cm - Heverlee, PARCUM, collectie gasthuiszusters-augustinessen Antwerpen

Parcum © Bea Borgers en Mirjam Devriendt

Benedictus van Nursia, 17de eeuw - olieverf op paneel, 61 × 48 cm - Brugge, Sint-Godelieveabdij

Parcum © Bea Borgers en Mirjam Devriendt

Schuifraam van de Heilige Coleta, 15de eeuw - Gent, Monasterium Bethlehem, zusters clarissen-coletienen

Parcum © Bea Borgers en Mirjam Devriendt

Heilige Wilgefortis, 1400-1450 - eik, h: 132 cm - Mechelen, Museum Hof van Busleyden

Parcum © Bea Borgers en Mirjam Devriendt

Catharina van Siena drinkt bloed uit de zijwond van Christus Vlaanderen 1600-1650 Sint-Amandsberg Klooster Dominicanen

Parcum © Parcum

Parcum © Parcum

Parcum © Bea Borgers en Mirjam Devriendt

Kloostercel in miniatuur door de zusters clarissen vervaardigd en bij intrede aan de familie geschonken, 20ste eeuw - diverse materialen en afmetingen - Sint-Truiden, Museum De Mindere

Parcum © Bea Borgers en Mirjam Devriendt

Deel van de stam van de lindeboom die te Millegem uit een twijg van de Heilige Odrada zou zijn ontsproten - lindehout, l: 56 cm - Mol, Stadsarchief (afkomstig van de kerk Sint-Willibrordus)

Parcum © Bea Borgers en Mirjam Devriendt

Jezuskindjes, ca. 1900 - gips, 55 × 21 × 22 cm - Heverlee, PARCUM, collectie gasthuiszusters-augustinessen Antwerpen

Parcum © Bea Borgers en Mirjam Devriendt

De vijf wonden van Christus, ingekleefde prent in gebedenboekje, fol. 135v., Zuidelijke Nederlanden, ca. 1490 - perkament, 100 × 75 mm - Heverlee, bibliotheek Abdij van Park

Parcum © Tom Haartsen

Marlene Dumas, Jesus Serene, 1994 - Collectie De Heus-Zomer

Parcum © Bea Borgers en Mirjam Devriendt

Joos Van Cleve (toegeschreven), Heilige Hiëronymus in zijn werkkamer, Zuidelijke Nederlanden, 1509 (?) - olieverf op paneel, 91 × 130 cm - Heverlee, PARCUM, collectie Abdij van Park

Parcum © Bea Borgers en Mirjam Devriendt

Professie van drie begijnen 1743-1760 KU Leuven Kunstpatrimonium (afkomstig van Groot Begijnhof Leuven)

Parcum © Bea Borgers en Mirjam Devriendt

Besloten Hofje met Maria en kind, Mechelen, 1500-1525 - 89 × 54 × 20 cm - Herentals, OCMW Kunstpatrimonium

Parcum © Bea Borgers en Mirjam Devriendt

Stedelijke Musea Mechelen: OCMW S0006, De werkzaamheden van de Mechelse begijnen, 1578

Abdij van Park © Toerisme Leuven

Pandgang © Ann Veronica Janssens

Parcum © Parcum