Tijdens de modeweken verbaasden we ons over de aanwezigheid van zoveel echt bont. Een groep activisten van Surge Activism betoogde tijdens London Fashion Week met slogans en een door merg en been gaande geluidstape van gemartelde pelsdieren. 'Zou jij je eigen huisdier dragen?' klonk het dwingend.
...