In een andere tijd was ik misschien architect geworden. Muurtjes metselen en maquettes bouwen, defecte toestellen uit elkaar halen: als kind deed ik dat graag. Werk vinden was al heel wat in de jaren tachtig, dus werd ik thuis zachtjes naar de talen geleid - een 'veilige' keuze voor een meisje, en ik had er aanleg voor.
...