ISFP. Dat was het resultaat van mijn eerste Myers- Briggs Type Indicator, een soort persoonlijkheidstest in het kader van loopbaanbegeleiding. De vier letters staan voor vier 'tegenstellingen' in onze persoonlijkheid. I staat voor Introvert, S voor Sensing, oftewel waarnemend, F is Feeling en P Perceiving. Volgens de bijbehorende handleiding was ik als ISFP teruggetrokken, lief, gereserveerd, bescheiden over mijn kwaliteiten, volgzaam en is mijn enthousiasme niet snel zichtbaar. Daar heb ik zeer hartelijk om gelachen. Ik ben luid, nogal bruut in de omgang, spontaan, allesbehalve bescheiden of volgzaam en net zo enthousiast als Teigetje uit Winnie de Poeh. Ik begreep het verkeerd, zei de loopbaanbegeleider, ik moest alles niet zo letterlijk nemen. Ik heb sindsdien dezelfde test nog een paar keer ingevuld. Het enige wat constant bleef was de I voor Introvert.
...