IMAN*

Aangezien ik werkzoekende ben, kan ik technisch gezien niet staken. Daarom laat ik acht maart het huishouden voor wat het is. De reden waarom ik staak is heel simpel: ik wil échte gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Er wordt nog te vaak gezegd dat er al gelijkheid is, terwijl dat in de praktijk gewoon niet klopt. Vrouwen verdienen minder dan mannen en vrouwen nemen het leeuwendeel van de huishoudelijke taken op zich. Al het werk dat vrouwen thuis verrichten, doen ze gratis. Zo ontstaat er dus een loonkloof. Het extra werk dat vrouwen doen, zoals het proper houden van het huis en zorgen voor de kinderen, is heel nuttig, maar wordt niet naar waarde geschat. Door te staken op acht maart maken we dat duidelijk. Zolang vrouwen alle extra taken voor lief nemen, wordt er niet geïnvesteerd in maatschappelijke oplossingen die kunnen bijdragen aan meer gelijkheid.
...