Verzekerd via je werkgever

Heel wat Belgen genieten een hospitalisatieverzekering via hun werkgever of die van hun partner. Maar wat gebeurt er met dit extralegaal voordeel wanneer je van job verandert, ontslagen wordt of met pensioen gaat?

Je kan zelf een individuele hospitalisatieverzekering afsluiten bij je ziekenfonds of bij een privéverzekeraar. Op die manier bescherm je jezelf en je gezinsleden tegen de hoge kosten die gepaard gaan met een ziekenhuisopname of een ernstige ziekte. Heel wat bedrijven voorzien echter ook een collectieve hospitalisatieverzekering voor hun werknemers. Zo’n contract is dus gebonden aan een beroepsactiviteit. De werkgever betaalt de premie en vraagt eventueel een beperkte bijdrage aan de werknemer. Vooral in grote ondernemingen maakt zo’n extralegaal voordeel vaak deel uit van het loonpakket.

Maar wat als je na verloop van tijd van werkgever wil veranderen, ontslagen wordt of met pensioen gaat? Geen nood: je lopende hospitalisatieverzekering kan dan niet zomaar stopgezet worden. De ‘wet Verwilghen’ bepaalt immers dat je je beroepsgebonden polis op individuele basis moet kunnen voortzetten bij dezelfde verzekeraar. Op die manier blijven jij en alle medeverzekerden binnen je gezin beschermd. Je werkgever moet je overigens binnen de dertig dagen na de beëindiging van je arbeidscontract op de hoogte brengen van deze mogelijkheid.

Je geniet dezelfde waarborgen

Er geldt wel een voorwaarde: je moet op dat moment gedurende minstens twee ononderbroken jaren verzekerd zijn via een beroepsgebonden contract, eventueel bij verschillende werkgevers en via meerdere verzekeraars. Is dat het geval, dan blijft een continue dekking gegarandeerd via de individuele polis. Je hoeft daarvoor zelfs geen nieuwe medische tests te ondergaan of opnieuw een medische vragenlijst in te vullen. Een eventuele weigering op basis van je leeftijd of je gewijzigde gezondheidstoestand is sowieso verboden.

Je hebt het recht om de hospitalisatieverzekering via je vorige werkgever op individuele basis verder te zetten.

Bovendien moeten de waarborgen van je individuele polis gelijkwaardig zijn aan die in het oude contract. Maar vermits de nieuwe premie berekend wordt in functie van je huidige leeftijd, kan die nu wel een stuk hoger liggen dan voorheen. Bovendien zijn individuele polissen sowieso duurder dan collectieve contracten. Je kan weliswaar kiezen voor een lagere premie in je nieuwe contract, maar dan boet je in op de waarborgen. En dat lijkt ons niet de meest verstandige keuze, zeker wanneer je al wat ouder bent.

Wachtpolis ‘bevriest’ premies

Om een financiële tegenvaller in de toekomst – bijvoorbeeld wanneer je met pensioen gaat – te vermijden, kan je nu al een wachtpolis afsluiten. Die zorgt ervoor dat je leeftijd en de instappremie van je individuele hospitalisatiepolis ‘bevroren’ worden. In ruil daarvoor betaal je maandelijks een bescheiden wachtpremie. Je kan zelf een wachtpolis afsluiten bij een privéverzekeraar naar keuze, maar informeer eerst of die niet opgenomen is in de hospitalisatieverzekering via je werkgever.