Goed voorbereid naar het ziekenhuis

Word je binnenkort in een hospitaal opgenomen voor een ingreep of een bevalling? Zorg er dan voor dat je goed voorbereid bent. Wij geven je alvast enkele tips en aandachtspunten mee.

Samen met je huisarts kies je een ziekenhuis in functie van de ligging, de specialisatie en de reputatie. Je bent steeds vrij in je keuze. Weet wel dat sommige instellingen duurder zijn dan andere, en dat de wettelijke ziekteverzekering slechts een gedeelte van de factuur dekt. Informeer dus op voorhand bij je mutualiteit welke financiële gevolgen de opname in het gekozen hospitaal zal hebben. Kan je terugvallen op een hospitalisatieverzekering? Check dan bij je verzekeraar in welke mate die de kosten in het bewuste ziekenhuis vergoedt.

Een twee- of meerpersoonskamer is goedkoper dan een privékamer. Bovendien kunnen de ereloonsupplementen die artsen aanrekenen hoog oplopen in een eenpersoonskamer. Een hospitalisatieverzekering van een privéverzekeraar dekt deze extra’s in principe, terwijl dat veel minder het geval is wanneer je zo’n verzekering afgesloten hebt bij je ziekenfonds. Maar ook dit kan je maar beter vooraf grondig checken om eventuele financiële verrassingen achteraf te vermijden. Weet ook dat sommige verzekeraars zoals DKV je op het moment van de opname het gewenste kamertype laten kiezen.

Controleer vooraf of je alle ziekenfondsbijdragen en verzekeringspremies correct betaald hebt.

Wat wordt terugbetaald?

Ga dus zeker na welke medische kosten – ook diegene die de wettelijke ziekteverzekering niet terugbetaalt – precies gedekt zijn binnen je hospitalisatiepolis. Informeer eveneens naar de terugbetaling van ambulante zorgen voor en na je ziekenhuisopname, en binnen welke termijnen je daar dan recht op hebt. Heb je nood aan extra diensten zoals huishoudhulp, thuisverpleging of kinderopvang? Weet dan dat sommige verzekeraars de kosten hiervoor vergoeden. Zeker vooraf checken!

Controleer eveneens of je alle ziekenfondsbijdragen en premies voor je hospitalisatieverzekering correct betaald hebt. Stel je een of ander probleem vast, neem dan meteen contact op met je mutualiteit of verzekeraar. ‘Vergeet uiteraard niet om die te verwittigen van je ziekenhuisopname’, waarschuwt Piet Calcoen, medisch directeur van verzekeraar DKV. Dat kan telefonisch, en in de meeste gevallen ook online. Wellicht heb je van je verzekeraar ook een kaartje gekregen waarmee je je op een makkelijke manier kan aanmelden aan het onthaal van het hospitaal.

Wie krijgt de facturen?

Ter info: de meeste privéverzekeraars zijn met bepaalde ziekenhuizen een ‘derdebetalersregeling’ overeengekomen. Die zorgt ervoor dat je de kosten niet zelf dient voor te schieten. Geldt deze regeling niet in het door jouw gekozen hospitaal? In dat geval moet je alle facturen en onkostennota’s zelf verzamelen. Leg die eerst voor aan je ziekenfonds. Zodra deze instantie je de details van haar financiële tussenkomst heeft bezorgd, stuur je alle documenten door naar je privéverzekeraar. Die zorgt dan voor een snelle afhandeling.