Herwig Van Hove

NIEUWE MADERA-MARKETING

De Madeira Wine Company, de grootste wijnmaatschappij van het gelijknamige eiland, die tot 60 procent van alle maderaproduktie en -verkoop totalizeert, is zes jaar geleden overgenomen door de Symingtons uit het “homeland” Portugal. De Symingtons hebben op korte tijd te kort, denken sommigen een heel portimperium in de Dourovallei opgebouwd, met grote merken als Warre, Gould Campbell, Vesuvio, Graham. Met de Symingtons is de marketing van madera explosief verbeterd. John Symington : “Wat we proberen te doen in Madeira is de vintage-types meer logisch te maken. Zoals u ongetwijfeld weet, moet vintage minstens 20 jaar vat hebben en dan nog twee jaar fles. Maar het mag natuurlijk ook veel meer zijn. Vroeger was het de gewoonte om vintage te bottelen op het ritme van de vraag, met kleine partijen, en de rest op vat te laten. Dat bracht mee dat onder hetzelfde jaargemerkt etiket totaal verschillende wijnen konden circuleren, naargelang van het bottelmoment en de flessentijd. Wij willen vintage in één enkele partij bottelen zodat iedereen hetzelfde krijgt.

Op lange termijn willen we ook de solera-flessen van de markt. Niet dat ze slecht zijn, integendeel, maar niettegenstaande we het woord vintage op het etiket niet gebruiken, staat toch het startjaar van de solera erop en dat kan verwarring stichten. Onze politiek is er een van echte vintage. Tussen haakjes, zo lang het duurt, zijn onze solera’s een goede zaak : de solera 1864 kost evenveel als de vintage 1964 van 100 jaar later !

Ten slotte zullen we de moderne technologie laten aanrukken, want Madeira ligt misschien wel in Europa, maar wat techniek betreft zijn we ver achter. Madera maken is moeilijk. En zeker vintage, precies omdat gedurende die twintig jaar vat vanalles kan gebeuren. We willen dat de struktuur in orde blijft en dat de eenheid bewaard wordt. Het frisse zuur, dat er zo’n goed aperitief van maakt, moet in het geheel van de smaken opgenomen zijn en mag er niet als een zure staart achteraan komen. De meest recente vintages die we geoogst hebben, zijn beter dan vroeger, maar zekerheid zullen we maar hebben over twintig jaar.

Verder willen we met madera niet te snel groeien : 10 tot 15 procent per jaar is genoeg. Wie verdubbelt, eindigt als een soufflé. In België is de situatie wat verschillend, daar zijn we op enkele jaren tijd met de vintages verdriedubbeld. Maar we zijn dan ook van heel klein vertrokken. “

Het gevolg van de uitstekende Symington-marketing is voor de konsument niet onverdeeld gunstig. De aangroei wereldwijd van de verkoop van vintage-madera heeft op het eiland onrust gebracht. De stocks van oude wijn zijn niet onuitputtelijk, zelfs niet bij de Madeira Wine Company, en als het zo blijft voortduren, is er binnenkort geen vintage meer. Daarom heeft de MWC beslist om de verkoop van oude wijnen af te remmen en dat kan alleen maar door de prijzen drastisch te verhogen en het aanbod van oude wijnen even drastisch in te krimpen. Bij de MWC gaat alles wat ouder is dan 1920 vanaf nu niet meer buiten en de jongere wijnen die nog verkocht worden, een 17-tal, zijn in prijs verhoogd met soms wel 119 procent (Blandy’s Bual 1920). De acht wijnen uit die reeks die dateren uit de jaren ’60 zeker niet “oud” voor madera zijn gemiddeld 34 procent in prijs gestegen. Slechte tijden.

Het is daarom wellicht interessant om wat er nog in België is aan oudere vintage niet uit het oog te verliezen. Op bijgaande foto geven we een viertal types van flessen die in de kelder van de gevorderde amateur niet zouden mogen ontbreken : een goede “10 jaar oud” die voor de keuken moet dienen maar ook kan gedronken worden ; een jonge vintage (voor madera altijd minstens 22 jaar oud) voor bij de kaas na de maaltijd ; een oudere vintage (hier een 1939 van de Terrantezdruif die het ruimste smaakgebied heeft) om te bewaren ; en ten slotte nog een jongere vintage om te bewaren.

In België opereert de grootste invoerder van vintage-madera van Europa : Madas in Antwerpen.

HERWIG VAN HOVE

Partner Content