WEST-VLAANDEREN

naar aanleiding van een grensoverschrijdend projekt in de regio Westhoek-Nord/Pas-de-Calais verscheen onlangs een fraai geïllustreerd werk over dit gebied. De zowat 300 foto’s, die de blikvangers zijn (de tekst blijft veelal beknopt), geven een mooi beeld van de historische evolutie van deze streek. De aandacht gaat niet alleen naar kerken en openbare gebouwen, ook winkelpuien, arbeidershuisjes, wegkapelletjes en kleine architektuurelementen als pompen en kiosken werden op de gevoelige plaat vastgelegd, en dat zowel in Sint-Winoksbergen als in Veurne, Hondschote, Wulveringem, Quadypre, Leisele… Het boek is een uitnodiging om zelf tot ontdekking over te gaan. Zo’n dagje uit naar de grensstreek zal voor velen onder ons ongetwijfeld een openbaring betekenen : daar waar le Nord nog altijd een somber beeld oproept van ekonomisch verval en troosteloosheid, blijkt het ook een streek van middeleeuwse stadjes en prachtige open landschappen te zijn.

“De Westhoek, tussen de IJzer en het kanaal van Duinkerke” is een uitgave van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Dit boek, dat ook in het Frans verscheen, kost 950 fr. en is verkrijgbaar bij de Afdeling Monumenten en Landschappen, Pers en Voorlichting, Zandstraat 3 in 1000 Brussel.

LIMBURG

Hasselt… (N)ooit Gezien ! ? is de titel van een tentoonstelling èn een boek over de Jeneverstad zoals die er in oma’s tijd uitzag. Enkele maanden geleden werden “kijkdagen” georganizeerd waarop iedereen oud fotomateriaal kon tentoonstellen en uit dit ruime aanbod werd een selektie gemaakt van zo’n 200 foto’s die in het boek werden opgenomen. De vijftig tentoongestelde afdrukken worden bladgroot weergegeven. Wie nog een nostalgische blik wil werpen op het Hasselt van het einde van de negentiende eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog kan tot en met 23 december terecht in het Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof (maandag gesloten, zaterdag en zondag alleen in de namiddag). Wie een blijvende herinnering wil aan deze definitief vervlogen tijden, kan het boek bij voorintekening bestellen (tot 15 november) door storting van 650 fr. op rekening 235-0010804-49 van het museum, met vermelding ‘fotoboek’. Wie het boek thuisbesteld wil krijgen, betaalt 130 fr. extra. Ingeval er te weinig belangstelling zou zijn, wordt de publikatie afgeblazen en krijgen intekenaars hun centen teruggestuurd.

Op 25 november organizeert de Vlaamse Vereniging van Exlibris-verzamelaars en -kunstenaars een ruildag in dit museum, waar dan bovendien een tentoonstelling van heraldische exlibris loopt.

– Info : Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof, Maastrichterstraat 85 in 3500 Hasselt. tel. (011) 24.10.70.

ANTWERPEN

wie deze herfst en winter eropuit wil trekken, kan voor inspiratie terecht in de Evenementenkrant van de Toeristische Federatie Provincie Antwerpen, die trouwens flink vooruitziend is : de krant bevat een evenementenlijst die loopt tot en met maart 1996. Uit de aard der zaak ligt de nadruk dikwijls op evenementen binnenskamers : prestigieuze muziekevenementen als daar zijn Night of the Proms (8-10 en 16-19 november) en Diamond Awards Festival (8 en 9 december) ; de Boekenbeurs (1 tot 12 november), en het ECC-tennistoernooi (17 tot 25 februari). Wie zich graag tenvolle in de kerstsfeer onderdompelt, kan deelnemen aan een van de jaarlijkse kerststallentochten, waarbij een aantal mooie en originele kerststallen in de provincie worden bezocht. Zo wordt in de Antwerpse binnenstad op 26 december een kribbentocht georganizeerd met kerstspelen en aangepaste muziek. Aan de aktiviteiten rond het kerstgebeuren wordt trouwens elk jaar een aparte brochure gewijd. De evenementenkrant is gratis te verkrijgen bij de TFPA, waar men ook terechtkan voor de Kerststallenbrochure die eind oktober beschikbaar is en 75 fr. kost. Bij toesturen worden voor beide publikaties portkosten aangerekend.

– Info : TFPA, Karel Oomsstraat 11 in 2018 Antwerpen. tel. (03) 216.28.10. Fax : (03) 237.83.65.

FRANCINE GELDOF

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content