ANTWERPEN

Mechelen, Enjoy it ! is de titel van de folder waarin Mechelen een drietal verblijfsarrangementjes voorstelt aan heel redelijke prijzen. Alle formules omvatten naast één of twee overnachtingen met ontbijt ook een aantal aktiviteiten rond een bepaald aspekt van deze historische stad. Zo is er bijvoorbeeld een kultureel weekend met een toegangskaart voor het Mechels Miniatuur Teater (met maaltijd voor de voorstelling), een bon voor het stadsmuseum en een korting op de toegangsprijs van het Speelgoedmuseum. Het Beiaardweekend voorziet in een toeristische rondleiding onder leiding van een gids. Bierfanaten opteren natuurlijk voor het Gouden Bierweekend : dat pakket omvat o.a. een Caroluswandeling met degustatie van plaatselijke bieren ! Deelnemers kunnen kiezen tussen één of twee overnachtingen, en betalen voor deze laatste formule tussen 4150 en 5400 fr. p.p., naargelang van het gekozen arrangement ; wie er alleen op uit trekt betaalt per nacht 950 fr. extra, wat wij altijd wel héél onrechtvaardig vinden. De diverse arrangementen lopen nog tot eind september, sommige zelfs tot eind december 1995, maar de beide zomermaanden vallen soms onder een speciale regeling.

– Info : brochure “Mechelen, Enjoy it ! ” bij de Dienst voor Toerisme, Stadhuis, Grote Markt in 2800 Mechelen, (015) 29.76.55. Fax : (015) 29.76.53.

Epitaaf, de vereniging voor funeraire archeologie brengt in z’n eerste nieuwsbrief van het jaar alvast heuglijk nieuws. Eindelijk blijkt ook bij de overheid de belangstelling voor dit deel van ons patrimonium gewekt. Er werden door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest dan ook diverse beschermingspocedures ingezet voor begraafplaatsen of grafmonumenten. Daartoe behoren o.a. de begraafplaats in Evere (als landschap), de voormalige begraafplaats van Ukkel, en de oudste gedeelten van de grafgalerijen op het kerkhof van Laken. Epitaaf organizeert ook een waaier van uitstappen en geleide bezoeken aan opmerkelijke begraafplaatsen of monumenten. Op hun agenda dit jaar vind je o.a. nog een bezoek aan de kerk van het Capucijnerklooster van Edingen met het museum gewijd aan het huis d’Arenberg en de grafkelder van deze adellijke familie (in de loop van de maand mei) ; en een daguitstap naar de Westhoek voor een bezoek onder begeleiding van een gids aan de meest befaamde oorlogsbegraafplaatsen (in de loop van de maand juni). Deelnemen kost 75 fr. per persoon, vooraf te betalen.

– Info en abonnementen : Epitaaf vzw, O.-L.-Vrouwvoorplein 16 in 1020 Brussel. Lidgeld kost 550 fr. per jaar.

WALLONIE

elk jaar wordt in Lessines (provincie Henegouwen) op Goede Vrijdag een Boeteprocessie georganizeerd. Van een dergelijke processie wordt reeds gewag gemaakt in dokumenten die dateren uit het jaar 1475. Waarschijnlijk vindt ze haar oorsprong in de middeleeuwse mysteriespelen (een mengeling van teater en liturgie), die op grote feestdagen rond de kerk werden opgevoerd. De plechtigheid, die dit jaar plaatsvindt op vrijdag 14 april, begint om halfacht ’s avonds met een mis in de Collégiale Saint-Pierre. Daarna wordt in de hele stad alle licht gedoofd (ook etalages en straatverlichting !) terwijl de begrafenisstoet met boetedoeners, rouwende vrouwen en verlicht door brandende fakkels door de straten trekt. Als besluit wordt het Kristusbeeld opnieuw de kerk ingedragen waar het rust tot de volgende Goede Vrijdag. Op deze biezondere dag krijgt men ook de gelegenheid om een geleid bezoek (15 uur) te brengen aan het Hospitaalmuseum van het Hôpital Notre-Dame à la Rose.

– Info : Syndicat d’Initiative, Grand-Place 11 in 7860 Lessines. Tel. en fax : (068) 33.36.90.

FRANCINE GELDOF

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content