Pierre Darge
Pierre Darge Freelancejournalist

Nieuwjaar is er voor de wensen – in dit geval met vertraging. Wensen voor een vlotte mobiliteit, veel rijgenot en een veilige thuiskomst. En voor wie geen gebruikmaakt van de auto: zo weinig mogelijk ongemak van dat verkeer. Toch moeten we realistisch blijven en beseffen dat het met die mobiliteit niet zo’n vaart zal lopen, en dat komt door de unieke aanpak van de regering. Nieuw of oude politieke cultuur: het is ons na al die jaren duidelijk geworden dat de ministers die zich over het verkeer hebben gebogen, vooral de immobiliteit stimuleerden en daar wonderwel in geslaagd zijn. Viervakswegen worden tot twee baanvakken herleid, verkeersdrempels zorgen voor bijkomende obstakels en het groot aantal verkeerslichten draagt in ruime mate bij tot een stremming op de ringwegen. De filosofie achter die ingrepen: geld uitgeven aan verkeersremmers en voor de rest het probleem op zijn beloop laten, in de hoop dat de moegetergde automobilist naar het mank lopende openbaar vervoer zal overschakelen, aangemoedigd door het zogenaamde gratis openbaar vervoer – dat in Hasselt vele honderden miljoenen heeft gekost.

Intelligente systemen die o.a. met de navigatiesystemen in de auto kunnen communiceren, vragen om een infrastructuur langs de wegen die ten laste valt van de overheid en dus niet voor morgen is. Mercedes-Benz heeft niet op die overheidstussenkomst gewacht en heeft zelf een telematica uitgewerkt, waarbij de auto zelf drager wordt van de informatieverzameling en -spreiding. Nadat de fabrikant eerder het dynamisch navigatiesysteem DynAPS en de automatische noodoproep TELE-AID aanbood, komt daarbij binnenkort de Floating Car Data (FCD). Het basisidee is eenvoudig: auto’s worden uitgerust met radio-installaties die informatie over hun positie, hun snelheid, de weers- en lichtomstandigheden en de toestand van de weg doorsturen. Elke wagen die uitgerust is met FCD, zal dus tegelijkertijd als meteostation en als verkeersdruktemeter fungeren. Die gegevens worden doorgespeeld naar de eigen auto maar ook doorgeseind naar centrale verkeersdatabanken, die ze analyseren en evalueren. Op basis daarvan wordt een actueel informatiepakket samengesteld, dat door de hoofdcomputer bijna gelijktijdig opnieuw naar alle FCD-deelnemers wordt verstuurd. Die kunnen er – in combinatie met het navigatiesysteem – hun voordeel mee doen, door bijvoorbeeld een snellere weg naar het doel te vinden of een glad liggende weg te ontwijken. Het grote voordeel is dat het systeem geen technische infrastructuur langs de weg behoeft, en dat het zowel op snelwegen, secundaire wegen als in de stad werkt.

Pierre Darge

Partner Content