mythisch als de eenhoorn

Betreft Weekend Knack nr. 2 van 10 januari 2001. Wat een misser van formaat, om Sjiva, god van destructie en reproductie, waarvan het meest vereerde beeld de lingam is, een godin te noemen. Foei!

Rita Pauwels, Maharashtra, India.

fake tijdperk (1)

Tessa Vermeiren wordt onwel van Michel Vandenbosch. Hetzelfde gevoel overviel mij tijdens het lezen van haar column in nr. 3 van 17 januari. “Een koor van sentimentaliteit” noemt ze de reacties op dierenmishandeling. Verder heeft ze het over “barnumemoties”, “vermeend bomen- en dierenleed” en “valse emoties”. Waarom dit superioriteitsgevoel en misprijzen? Waarom kunnen echte emoties voor mens en dier niet samengaan? Natuurlijk worden dieren ziek en sterven ze, maar moet dit gepaard gaan met slaan, vastbinden en zo meer? Ik kan me moeilijk inbeelden dat wie zoiets doet of toelaat wel op een menselijke en gezonde manier kan omgaan met verdriet en dood onder de mensen.

R. Vermeulen, via e-mail.

fake tijdperk (2)

Ik heb mij mateloos geërgerd aan de column van Tessa Vermeiren. Ik vind het erg flauw om af te geven op twee (misschien wel naïeve) mensen die zich met hart en ziel engageren. Ik vind engagement erg belangrijk, en de verwezenlijkingen van de strijd van Michel Vandenbosch mogen niet geminimaliseerd worden. De column lijkt mij de reactie van een ouder en cynisch wordend persoon. Verder slaat zij volgens mij de bal helemaal mis met haar theorietje over “het einde van het fake tijdperk”. Mensen zijn zich nog nooit zo bewust geweest van hun omgeving, hun medemensen en de dieren. Dit ten dele dankzij de acties van Gaia, Greenpeace e.d. Zij kan dit fake noemen of zich eraan ergeren, maar dit lijkt mij juist het begin van een nieuw tijdperk.

Myriam Parys, Leuven.

fake tijdperk (3)

Begint het tij te keren? Michel Vandenbosch blijkt toch stilaan van zijn troon te vallen. Eindelijk staan er mensen op die deze gevaarlijke opjutter juist inschatten. Bedankt Tessa. Hopelijk is het nog niet te laat, want nu Michel benoemd werd tot lid in de adviesraad van het Federaal Voedselagentschap, staan er ons nog moeilijke tijden te wachten. Wat kan een voorvechter van dierenrechten nu voor zinnigs vertellen over voedselveiligheid? Indien we allen vegateriër worden, kan hij de pisbloemen gaan controleren op hun zuiverheid. Die worden dan wel bevuild door alle huisdieren die we volgens hem moeten vrijlaten. Waarom gaf deze zogenaamde dierendeskundige geen fatsoenlijke commentaar toen men hem op Radio Donna zijn mening vroeg over de Waaslandwolf? Volgelingen van Gaia verkiezen namelijk dat alle dieren in de vrije natuur rondlopen. En die schapen zullen volgens hen ook wel beter worden doodgebeten dan dat ze onvrijwillig hun leven moeten slijten in de stallen van een landbouwer. Niet de slachthuisbeelden deden me walgen, maar wel de reacties van de mensen op straat de volgende dag. Dagelijks zien we beelden van mishandelde en uitgehongerde medemensen, zonder dat er ’s anderendaags één woord aan wordt verspild. Het echte schandaal zien we dagelijks in de actualiteit, en zeker niet in dat slachthuisfilmpje.

Dr. Eugeen Van Hove, Tessenderlo.

fake tijdperk (4)

Wat een geluk dat we Tessa nog hebben om ons te vertellen wat echt belangrijk is in ons leven. Met een simplisme zo hoog als een huis stelt ze zonder omwegen dat mensen die zich inzetten voor dierenwelzijn en natuurbehoud bezig zijn met de verkeerde (fake) dingen. Erger nog: deze mensen blijken totaal incompetent als het gaat over diepmenselijke gevoelens zoals verdriet, rouw, verlies enz… Laat ik het zo stellen: iemand die zich onbaatzuchtig (en dikwijls met gevaar voor eigen leven) inzet voor natuurbehoud, fauna en flora is volgens mij vele malen etischer bezig dan iemand die zich bezighoudt met het samenstellen van een blad vol met fake behoeften: mode, luxe, lifestyle, make-up etc.

Luc Boerenboom, St.-Michiels-Brugge.

fake tijdperk (5)

Vaak ben ik het oneens met Tessa Vermeiren. Met wat zij in haar voorwoord schrijft over Michel Vandenbosch ben ik het echter volmondig eens. Misselijk word ik van die man en van de media die hem voortdurend bewieroken. Zijn visie en beweringen worden klakkeloos aangenomen als de enige echte waarheid. Zijn gemanipuleer grenst aan het ongelooflijke, en hij bespeelt de emoties en onwetendheid van de massa als geen ander. Akkoord: er waren misbruiken die niet kunnen getolereerd worden, maar moeten die beelden tot in den treure worden uitgezonden? Als het maar sensatie is…

Christiane De Waele, via e-mail.

het moe-zijn moe.

Als geneesheer en vorser in het gebied van chronische moeheid (mijn doctoraatsthesis handelde over dit onderwerp) wens ik toch te reageren op uw artikel omtrent het chronischevermoeidheidssyndroom. Er is momenteel nog geen enkel wetenschappelijk argument voor de zogenaamde verborgen infectie, en dit artikel doet andermaal valse hoop ontstaan. In België zijn er 4 Vlaamse universiteiten waar onderzoek i.v.m. chronische moeheid wordt verricht, en tot onze spijt wordt slechts één klokje gehoord. Ik hoop dat er een volgende maal meer tijd is voor journalistieke research en dat een goed overzicht wordt gegeven van diverse bronnen.

Dr. Greta Moorkens, kliniekhoofd algemeen inwendige ziekten, UZA.

lekker gent

In Weekend Knack nr. 2 van 10 januari schrijft Filip Verheyden over Lekker Gent. Ik heb enkele adressen getest en moet u melden dat de ontgoocheling groot is. Heel erg is Restaurant Nzet: voedsel van slechte kwaliteit, met grote vertraging geserveerd en begeleid door een veel te dure chianti, is precies het tegenovergestelde van wat uw medewerker ‘dé ontdekking’ noemt. Ik neem aan dat de gepubliceerde huizen een bijdrage voor verschijning moeten betalen, maar de corruptie mag niet zover gaan dat de lezer op grove wijze wordt misleid.

D. Lampaert, Antwerpen.

Antwoord: Niemand die in onze redactionele pagina’s verschijnt, betaalt daarvoor. Ook restaurants niet.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content