vijftigplussers (1)

Betreft de column van Tessa Vermeiren in Weekend Knack nr. 3. Ik word dit jaar 56 en ben mijn carrière van nul herbegonnen. Dertig jaar geleden, na de geboorte van mijn twee kinderen, schakelde ik over van een voltijdse naar een halftijdse baan. Later steunde ik mijn echtgenoot in zijn werk en leidde ik de administratie van zijn zaak, zonder enige bezoldiging. Voor veel vrouwen van mijn generatie was dat normaal, maar zonder salaris is mijn uitzicht op pensioen uiteraard miniem.

Op een dag las ik in de krant een aanbieding van een internationaal bedrijf in Schotland. Nu ben ik hier negen maanden en ik voel me als een vis in het water. Ik woon in een huisje aan zee en geniet van de zuivere lucht. Ik begon hier als bediende, omringd door mensen die vaak de leeftijd van mijn kinderen hebben, maar ben al aan promotie toe. Er zijn dus vijftigers die niet met prepensioen gaan of van een uitkering leven, maar die een nieuwe uitdaging aangaan.

Michèle Thissen, Schotland.

Vijftigplussers (2)

Met haar column over vijftigers sloeg Tessa Vermeiren de spijker op de kop. Ik ben 55 jaar en werd in december ’99 ontslagen wegens het faillissement van het bedrijf waar ik 10 jaar had gewerkt. Daarna heb ik verschillende sollicitatiebrieven verstuurd, maar zonder resultaat. Vaak kreeg ik niet eens antwoord. Ik bleef mezelf verkopen tot er een onderhoud uit de bus kwam. Daar werd gevraagd hoe iemand van mijn leeftijd nog zoveel energie kon opbrengen om te willen werken.

Claudine van Donselaar, Grote Brogel.

psychotherapie

Naar aanleiding van het interview met psychotherapeut Frank De Fever over zijn boek ‘Pak van mijn hart’ in Weekend Knack nr. 5, wil ik vermelden dat het beroep van psycholoog niet vorig jaar wettelijk werd erkend, maar op 8 november 1993. Als psychotherapeut met bijna 20 jaar ervaring, moet ik jammer genoeg vaststellen dat deze kleine fout niet het meest storende is aan het interview. De ‘professor’ vraagt bijvoorbeeld dat psychotherapie zou terugbetaald worden door het ziekenfonds. Hij hanteert daarbij de ouderwetse visie als zouden mensen met problemen ziek zijn. Mensen die psychisch ziek zijn en een psychiater raadplegen, worden wel terugbetaald door de ziekteverzekering. Trouwens, de kas van het ziekenfonds is nu al leeg.

Ik zal maar zwijgen over de manier waarop De Fever een hutsepot maakt van de verschillende richtingen in de psychotherapie. Het zou voor praktijkpsychologen ‘een pak van hun hart’ zijn als hij dergelijke onzin niet in veelgelezen tijdschriften zou verkondigen. Onze cliënten raken er alleen maar door in de war.

Peter Haesaert, klinisch psycholoog, Gent.

asielcentrum (1)

Wat Tessa Vermeiren in Weekend Knack nr. 4 schreef in haar column is een mengsel van naïviteit en demagogie. Het is goedkoop en afgezaagd om het verzet tegen de ongebreidelde immigratie af te doen als onverdraagzaamheid. De Belg is geen vreemdelingenhater. Wat wij wel kennen, zijn uitingen van protest tegen onrechtvaardigheden die, omdat ze toevallig betrekking hebben op een etnische groep, als racisme worden afgedaan. Waarom doet de Belg (die na een leven van hard werken en hoge belastingen een schandalig klein pensioentje krijgt) nukkig over de 25.000 fr. per maand, die een politieke of economische vluchteling zomaar in handen krijgt, zonder te hebben gewerkt of enige belasting te hebben betaald? Dat heeft niets met racisme of onverdraagzaamheid te maken, maar met flagrante onrechtvaardigheid.

Laten we realistisch blijven: de voornaamste reden om massaal naar België te komen, is onze gulle sociale zekerheid. Volgens de Vluchtelingenorganisatie van de VN was België in 1999 het populairste asielland.

Roger Bunnens, Sint-Pieters-Leeuw.

asielcentrum (2)

In Weekend Knack nr. 4 vraagt Tessa Vermeiren zich af waarom er een verschil is tussen de opvang van joden vroeger en van andere immigranten en asielzoekers vandaag. Ik wil zonder racistische gevoelens op enkele verschillen tussen beide groepen wijzen.

De joodse vluchtelingen waren minder talrijk dan de asielzoekers en vluchtelingen van later. Ze kwamen naar hier omdat het leven hen onmogelijk werd gemaakt en niet om mee te smullen van onze vleespotten. Ze integreerden zich in een bestaande en eeuwenoude gemeenschap van ras- en geloofsgenoten. Ze vroegen niets aan de overheid, de lokale besturen en buren, maar leefden van de solidariteit van hun geloofsgenoten.

F. Nelis, Gent.

asielcentrum (3)

Volgens Tessa Vermeiren hebben de belastingen van de immigranten en hun kinderen nodig om onze welvaart te betalen.

Zelden heb ik zo’n domme, ego- en etnocentrische en anti-ecologische argumenten gelezen.

Voor het eerst wordt in de West-Europese geschiedenis verwacht dat de bevolking zal afnemen. Dat is een godsgeschenk: we krijgen de kans om een alternatief te zoeken voor onze groeieconomie en om de natuurvernietiging tot staan te brengen. Maar neen, in naam van het eigen pensioen en de eigen welvaart wordt deze unieke kans weggewuifd.

We hebben migranten en asielzoekers slechts nodig als we niet bereid zijn onze welvaart te delen en ons economisch en sociaal model te herdenken. Natuurlijk hebben deze mensen recht op een menselijke opvang en op een plaats in onze maatschappij, maar dat ze een oplossing zouden vormen voor onze problemen is kortzichtig. Deze redenering is een cynische variant op het essentiële probleem van de ontwikkelingslanden: mensen willen veel kinderen omdat die voor hen zorgen tijdens hun oude dag.

Tuur Van den Berge, Buggenhout.

asielcentrum (4)

k wil Tessa Vermeiren danken voor wat zij schrijft over het asielcentrum in Ekeren. Het geeft een goed gevoel als mensen duidelijk en rustig hun mening zeggen.

Hugo Ongena, voorzitter VAKA, Antwerpen.

liefde in het klooster

In Weekend Knack nr. 5 tekende Annemie Struyf twee openhartige en eerlijke gesprekken op met twee kloosterzusters die uittraden en een oudere slotzuster. Ik wens mevrouw Struyf proficiat met haar eerlijke manier van interviewen, waarbij niemand gekwetst wordt of aanstoot moet nemen aan ‘gestuurde’ antwoorden, aan vragen die eigenlijk al een antwoord bevatten.

Fernand Fleurbaey, Kontich.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content