ongerept

Pierre Darge overdrijft schromelijk wanneer hij de lof zingt van de Vlaamse Ardennen ( Oudenaarde, waar zelfs de tapijten groen zijn, Weekend Knack nr. 25 van 19 juni). De Vlaamse Ardennen behoren tot het mooiste wat Vlaanderen op het gebied van landschap te bieden heeft, dat staat als een paal boven water. En een paradijs voor stappers en wielertoeristen is het ook. Maar ‘ongerept’? Kom nu: dit is ook Vlaanderen anno 2002. In de wegbermen de alomtegenwoordige brandnetels als gevolg van overbemesting niet gezien? Naast de lintbebouwing gekeken die ook hier onze landschappen bepaald heeft? De tot stevige fermettes omgebouwde boerderijtjes niet opgemerkt? De geluiden van leeuwerik en grauwe gors op de kouters niet gemist?

Mooi in Vlaanderen: ja. Ongerept: komaan zeg.

Nicole Vanderheyden (via e-mail)

zuid-afrika (1)

Het is misleidend te stellen dat het in Zuid-Afrika “mooi weer is, het hele jaar door” ( De apartheid voorbij, nr. 23 van 5 juni). Een toerist die er nog nooit was, kan zich zo schromelijk vergissen bij het samenstellen van zijn outfit, want het kan er baie koud zijn. Dit is ook de reden waarom wij er ‘maar’ zes maanden vertoeven, en liever de Zuid-Afrikaanse winters (van juni tot oktober) ontvluchten. U beschouwt Robbeneiland als een absolute aanrader voor Kaapstad. Ik vind het jammer dat een toerist daar zijn tijd aan verspeelt, terwijl er zo veel anders en mooiers maar vooral minder toeristisch te zien en te beleven valt.

Nicole Vanderheyden (via e-mail)

zuid-afrika (2)

Sinds 1963 woon ik in Zuid-Afrika. Volgens Annemie Struyf heerst er “mooi weer het hele jaar door”. Toeristen moeten echter weten dat we hier in het westelijk en zuidwestelijk kustgebied en de Zuidkaap (inclusief Kaapstad) winterregens kennen met lange koude, natte periodes. Deze winter (mei tot september) heeft het in mei en juni bijna de hele tijd geregend en kenden we temperaturen van 5 tot 17° C. In het hooggelegen binnenland (tussen 1000 en 1700 meter) was het bitterkoud met temperaturen ver beneden het vriespunt en met sneeuw tot meer dan één meter hoog. Wie Zuid-Afrika in de winter bezoekt, gaat best naar de tropische streken in het noorden en het noordoosten. De kustgebieden van Natal zijn gedurende de winter relatief warm, maar worden soms wel geconfronteerd met koude fronten vanuit de Kaap.

Wat Kaapstad betreft, zijn er nog een aantal plaatsen die je zeker gezien moet hebben. Behalve Robbeneiland, het beroemde Waterfront en de Tafelberg is er de Houtbaai, waar je met een motorcruiser tussen rotseilandjes kunt varen die bevolkt worden door honderden zeerobben. En het schiereiland Kaap de Goede Hoop dat, terloops gezegd, niet het echte zuidpunt van Afrika is. Dat ligt tweehonderd kilometer oostwaarts: Kaap Agulhas, het grensgebied van de warme Mozambique-Agulhas-zeestroom en de koude Benguela-stroom die vanaf Kaapstad langs de hele westkust loopt. Zwemmen aan de witte stranden van de Kaap is dus meer voor liefhebbers van watertemperaturen van minder dan 20° C.

Annemie Struyf heeft het ook over de apartheid. Dat was een misdaad tegen de menselijkheid, maar ook het huidige ANC-regime maakt zich schuldig aan een soortgelijke misdaad. Sinds 1994 (machtsovername door het ANC) zijn behuizing, scholen, hospitalen, gezondheidswezen, spoorwegen, politie, rechtbanken en veiligheid radicaal achteruitgegaan. En dit terwijl de regering 70 miljard rand verkwist aan duikboten en straalvliegtuigen. Het is een schande dat de ANC-regering het criminele regime van Mugabe in Zimbabwe steunt in plaats van, zoals Mandela beloofde, dit geld te gebruiken voor “a better life for all”, door de verschrikkelijke armoede en de daarmee gepaard gaande criminaliteit aan te pakken. Wat nu de luxevilla’s betreft, die volgens Annemie Struyf allemaal door blanken bewoond worden: een groot deel daarvan werd door buitenlanders gekocht of gebouwd om voordeel te halen uit de lage valutawaarde van de rand. Vergeet ook niet dat de nouveaux riches van de zwarte regeringselite ook in luxevilla’s woont. Tot slot wil ik verduidelijken dat de apartheid niet door de Boerenregering in 1948 werd uitgevonden maar tweehonderd jaar eerder, zonder geschreven wetten maar daarom niet minder schrijnend, door het Britse koloniale regime werd toegepast.

Nicole Vanderheyden (via e-mail)

jacht

Naar aanleiding van het dossier over vlees laat Ghislain Geenen uit Arendonk (lezersbrief in Weekend Knack nr. 26 van 26 juni) verkeerdelijk uitschijnen dat er in Vlaanderen een totaal jachtverbod geldt en dat alle wild wordt ingevoerd. Volgens hem zou ook de anti-jagerslobby de publieke opinie vergiftigen. Een strengere jachtwetgeving is er telkens gekomen na de vaststelling dat een aantal soorten zeldzaam werden en het nut om bepaalde soorten te bejagen in vraag werd gesteld.

Vroeger heette het dat de jager het ‘natuurlijke evenwicht’ in stand diende gehouden, nu hebben ze het over het ‘groenere’ wildbeheer. Is het lezer Geenen enkel te doen om het kookpotje? Moet ik geloven dat het herfstseizoen zonder jachtschotel echt van zijn karakter verliest? Het is bewezen dat loodhagel belastend is voor het leefmilieu. Bovendien hoeft door de betere bescherming van natuurlijke vijanden als roofvogels en marterachtigen de jager veel minder aan de bak te komen. (In mijn eigen omgeving kan ik het volgende vaststellen: vossen houden het aantal konijnen laag. Na het ’trotse’ afschot door jagers van een vos, steeg het aantal konijnen weer zienderogen, tot wanhoop van de landbouwers.) Jagers dulden blijkbaar liever geen natuurlijke vijanden als concurrent. Daarom worden in jagerskringen onder meer gifeieren gelegd.

De lezer haalt ook uit naar Jan Rodts, directeur van Vogelbescherming Vlaanderen, die dagelijks geconfronteerd wordt met overtredingen op de jachtwetgeving en vogelvangst, en die dagelijks op de bres staat voor de revalidatie van gekwetste dieren.

Nicole Vanderheyden (via e-mail)

diest

Het artikel De steakproef (nr. 26 van 26 juni) van Pieter Van Doveren en Filip Verheyden las ik met belangstelling. Maar in de bijdrage Aan de kerk slaan de auteurs de bal even mis. Diest in Limburg situeren, getuigt van een gebrek aan geografische kennis. Tot nader order behoort Diest nog steeds tot de provincie Vlaams Brabant en dat is sinds het ontstaan van België altijd zo geweest.

Nicole Vanderheyden (via e-mail)

arrangement

Ik ben al jaren abonnee en heb nu van jullie aanbod in Chaudfontaine gebruikgemaakt: met twee genieten, voor de prijs van één dagarrangement: ik had met mijn collega een fantastische dag! Graag nog zulke aanbiedingen en hartelijk dank. Nog iets: ik vind de columns en artikels van Annemie Struyf werkelijk super: herkenbaar, eenvoudig, hartverwarmend, ik voel me dikwijls zielsverwante…

Nicole Vanderheyden (via e-mail)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content