Enig idee waar deze tegels en pot vandaan komen? Vermoedelijk werden ze in hetzelfde atelier gemaakt.

Dat ze uit dezelfde werkplaats komen, ligt voor de hand: zowel het decor, als het palet en de schilderwijze zijn ongeveer gelijk. De tegels duiken wel meer op in Vlaanderen en Henegouwen. De stijl lijkt typisch voor het einde van de 18de en het begin van de 19de eeuw. De gele randjes met parellijsten, en de diagonale bladmotieven verwijzen naar de overgang van de Lodewijk XVI-stijl naar het Directoire. De tegels zijn doorgaans ook kleiner (12,2 à 12,6 cm) dan de Delftse tegels uit dezelfde periode (13 x 13 cm) en dunner (ca. 0,6 cm). Dat wijst erop dat deze tegels veeleer aanleunen bij de tegelproductie uit Noord-Frankrijk. Van deze tegels komen er ook varianten voor met een ander palet of een grovere schilderwijze. Het is onduidelijk of dit op een andere fabriek wijst of niet.

De wijnkoeler van faience is zeldzaam. Het motief van de tegels prijkt trouwens weinig op vormstukken, behalve op bordjes. Vermoedelijk bestond er dus een volledig servies met dit motief dat zeer nauw aansluit bij het Doornikse porselein van rond 1800.

In het Museum voor Oudheidkunde en Sierkunst in Kortrijk – overigens een interessant ceramiekmuseum – worden borden bewaard met een gelijkaardig decor. In de collectie zitten ook fragmenten, zogenaamd pottenbakkersafval, gevonden op het terrein van de Kortrijkse faiencefabriek van Robert Van Beveren. Hij richtte in 1782 een fabriek op in de voormalige kazerne de Thienen. Men neemt aan dat de productie al stopte in 1792, toen de fabrikant overleed. Maar vermoedelijk zijn deze tegels iets jonger. Omdat er veel van zijn, moeten ze uit een fabriek komen die gedurende een hele poos heeft geproduceerd. Het is best mogelijk, dat er behalve Van Beveren nog een producent was die dit decor in productie had. Er bestonden immers nauwe banden tussen de fabrieken van Zuidwest-Vlaanderen, Henegouwen en de aangrenzende gebieden in Noord-Frankrijk, waar eveneens veel faience werd geproduceerd (zoals Saint-Amand-les-Eaux en Aire-sur-la-Lys). Er was zeker een va-et-vient van ambachtslui die van het ene bedrijf naar het andere verhuisden en de decors meenamen. Vermoedelijk is het Kortrijkse faience, hoewel we het niet zeker weten. Misschien komt ook Doornik in aanmerking. Ten slotte wijzen we er ook op dat deze motieven soms terug te vinden zijn op Brusselse faience. Dit alles bewijst dat er voor archeologen en historici nog heel wat werk aan de winkel is.

De waarde van de tegels is niet zo groot: voor de bloemmotieven schatten we 750 fr., de bladornamentjes 500 fr. Maar de zeldzame wijnkoeler mag worden geschat op 12.000 fr., ondanks de slechte staat van het object.

Piet Swimberghe foto 1 bij “neoneo”, foto 2 en 3 bij “kortrijk?”.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content