REGENWOUD

Het tropische regenwoud wordt in zijn voortbestaan bedreigd : door het massale kappen van bomen wordt het ekosysteem er totaal vernietigd. Juist dat ekosysteem vormt het onderwerp van de kursus “Bedreigde schoonheid”, die vanaf 14 november wordt georganizeerd door Elcker-Ik Antwerpen. Drie avonden lang neemt Philip Verbelen (Greenpeace België) de deelnemers mee op ontdekkingstocht door de grootste reservoirs van dierlijk en plantaardig leven. Uiteraard wordt daarbij ook ingegaan op de bedreigingen en de weinig fraaie rol die de mens daarin speelt. Deelnemen kost 510, 675 of 850 fr. (afhankelijk van het inkomen).

– Info : Elcker-Ik Antwerpen, Breughelstraat 31-33 in 2018 Antwerpen. tel. (03) 218.65.60.

EKO-FILOZOFIE

Denken over het milieu gaf het ontstaan aan nieuwe eko-filozofische stromingen, die op zoek gaan naar oorzaken van en oplossingen voor de huidige milieukrisis. Ze uiten fundamentele kritiek op de huidige maatschappelijke organizatie, houden een pleidooi voor kleinschaligheid en een grondige ommezwaai in ons mens-zijn. Maar naast die gemeenschappelijke kenmerken zijn er ook opmerkelijke verschillen. In zes lesavonden (vanaf 14/11) wil Elcker-Ik Antwerpen die diverse stromingen onder de loep nemen. De reeks vangt aan met een uiteenzetting over het denken van Gorz, met als centrale tema’s de zelfbeperking en de duurzame sociale maatschappij. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de deep ecology, de social ecology, aan denkers die de nadruk leggen op de kulturele komponenten van de milieukrisis, de filozofie van Bahro en de radikale ecologie, en het ekofeminisme. Deelnemen kost 1125, 1500 of 1875 fr. (afhankelijk van het inkomen).

– Info : Elcker-Ik Antwerpen, tel. (03) 218.65.60.

PLANT EEN BOOM

Het WWF sluit de campagne Steek de natuur een handje toe af met een grootse boomplantaktie : zowel in Vlaanderen (18/11) als in Wallonië (26/11) worden 4000 bomen, geschonken door Reforma, aangeplant. Wat Vlaanderen betreft, wordt deze aktie georganizeerd in samenwerking met de Werkgroep Bos t’Ename, de Vlaamse Bosbouwvereniging en De Wielewaal. De 4000 bomen krijgen een plekje in en rond het Bos t’Ename. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit bos zowel ekologisch als kultuurhistorisch van groot belang is. Probleem is echter dat het bos ruimtelijk in twee delen uiteenvalt, gescheiden door akkerland. Om de fauna en flora er een kans te geven, is een verbindingsweg noodzakelijk. Het aanplanten van inheemse bomen en struiken moet de verdere ontwikkeling van het bos mogelijk maken. Wie aktief wil deelnemen aan de aktie, doet er goed aan een seintje te geven (kwestie van genoeg materiaal voorhanden te hebben) en wordt om 9 uur op de parking van de voetbalklub FC Nederename (Kapellestraat) verwacht. Laarzen en warme kledij zijn aangeraden.

De Vlaamse Bosbouwvereniging werkt momenteel ook aan het eikenprojekt, dat het aanplanten van inheemse boomsoorten wil promoten. Tegelijk wil men boseigenaars en -beheerders aanmoedigen om hun bos op een natuurgetrouwe manier te beheren. Pakketten van 100 boompjes (zomereik, boskers, gewone es, winterlinde of zwarte els) worden tegen een redelijke prijs aangeboden. Op 9 december kunnen de boompjes worden afgehaald op verschillende plaatsen in Vlaanderen.

– Info : WWF-Boomplantaktie, tel. (02) 347.30.30. Vragen naar Isabelle Galle. Eikenprojekt, Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal, Duboislaan 2 in 1560 Hoeilaart. tel. (02) 657.93.64.

ORCHIDEE

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de vereniging organizeert de vzw Les Orchidophiles Réunis de Belgique een Internationale Tentoonstelling van Orchideeën. Vier dagen lang zullen in de gemeentelijke serres van Jette (Laerbeeklaan 120 in 1090 Brussel) tientallen prachtige orchideeën te bewonderen zijn. Orchideeën aankopen, kan ook : er zijn immers soorten die geen tropische eisen stellen en het als kamerplant beslist goed doen. Orchidea Jette vindt plaats van 10 tot 14 november, telkens van 10 tot 18 uur. Inkom : 180 fr.

HILDE VERBIEST

De bedreigde schoonheid van het regenwoud vormt het onderwerp van een kursus in Antwerpen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content