SCHADELIJK ?

Het groeiende milieubewustzijn bij het grote publiek is ook fabrikanten en reklamejongens niet ontgaan. Meer en meer vind je in reklame die de konsument moet overtuigen om een bepaald produkt te kopen milieuvriendelijkheid of verminderde milieu-onvriendelijkheid als argument. Op 7 november (20 uur) organizeert Elcker-Ik Antwerpen hierover een informatieavond, die de titel “Minder schadelijk voor ons leefmilieu maar nog altijd schadelijk” meekreeg. Bedoeling is om een blik te werpen achter de schermen van de reklame en inzicht te krijgen in de truukjes die in de milieureklame gangbaar zijn. Deelnemen kost 150 fr.

– Info : Elcker-Ik Antwerpen, Breughelstraat 31-33 in 2018 Antwerpen. tel. (03) 218.65.60.

INTRIGEREND

De gewone nachtzwaluw trekt van Noord-Amerika naar de tropen, de Europese winterkoning steekt de Noordzee over, zijn Canadese soortgenoot vliegt naar de Golf van Mexico, de kleine rosse kolibrie onderneemt een tocht van Alaska naar Zuid-Mexico, en de Noordse stern verruilt de Arctische winter voor de Antarctische zomer. Sommige vogels reizen in groep, andere alleen. De ene trekt overdag, de ander ’s nachts. Hoe vinden ze hun weg ? Hoe weten ze te overleven ? En vooral : waarom ondernemen vogels dergelijke tochten ?

In zijn boek “Vogeltrek” tracht zoöloog Robert Burton een antwoord te geven op deze vragen. “Het is altijd een bron van verwondering geweest hoe vogels de hele wereld rondreizen en weer terugkomen, zowel overdag als ’s nachts efficiënt navigeren en het redden tijdens lange vluchten over zee en in slecht weer”, schrijft hij in het voorwoord. En het is juist die verwondering die de mens ertoe aanzet om dit intrigerende verschijnsel te bestuderen. Vooral de laatste decennia via zendertjes, satellieten en andere moderne hulpmiddelen is men heel wat te weten gekomen over de manier waarop vogels over onze aardbol trekken, hoewel nog lang niet alle vragen beantwoord zijn. Het is een complex gegeven, benadrukt Burton, onmogelijk om alle details uit te leggen. Maar met dit boek doet hij een aardige poging om dit fascinerende gebeuren ook voor leken inzichtelijk te maken.

Na een uitgebreide inleiding, waarin kort de verschillende aspekten van de vogeltrek geschetst worden, gaat Burton dieper in op elk aspekt afzonderlijk : overzichtelijk en systematisch, en bovendien in zeer verstaanbare taal. In de opeenvolgende hoofdstukken behandelt hij de soorten trek, de voorbereidingen voor de reis, het vinden van de weg, de vluchtschema’s, de gevaren en vertragingen, de winterverblijven en tenslotte de terugkeer. Meer dan honderd kleurenfoto’s, tekeningen en kaartjes verduidelijken de tekst, waardoor het niet alleen een lezenswaardig boek, maar ook een leuk kijkboek wordt.

In een bijlage vindt de lezer bovendien gegevens over trekvogels in Nederland en België, en over observatiepunten in beide landen.

“Vogeltrek” van Robert Burton is uitgegeven bij De Toorts in Haarlem (België : Epo, Berchem), telt 160 pagina’s en kost in de boekhandel 1300 fr.

SNOEIHOUT

Vesel (Vereniging Ekologische Siertuin & Landschap) organizeert op 29 oktober een praktijkles rond het zinvol benutten van snoeihout. Snoeihout is immers geen afval. Gevlochten of deskundig gestapeld kan je er bijvoorbeeld tuinafsluitingen mee maken. Deelnemen kost 300 fr. Inschrijven kan door het bedrag over te schrijven op rekeningnummer 001-1656135-33 van Vesel met vermelding van ‘snoeihout’.

Het lidmaatschap van Vesel kost overigens geen stukken van mensen. Geïnteresseerden betalen 250 fr. per jaar. Je ontvangt dan het driemaandelijkse infoblad, waardoor je automatisch op de hoogte wordt gehouden van de werking en de aktiviteiten (o.a. tuinbezoeken, studiedagen, kursussen, praktijklessen) van de organizatie. Zo wordt er dit najaar ook gewandeld in de omgeving van Lier : op 12 november gaat men op verkenning in de beboste zandheuvels ten zuidoosten van deze stad en het alluviale gebied van de Netevallei.

– Info : Vesel, (03) 666.68.39.

HILDE VERBIEST

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content