KRUIDEN

Woensdag 6 september (19 uur) organizeert Hobbytuin Club een kruidenwandeling in Heers. Tijdens een drie km lange tocht door het zacht heuvelende landschap vertelt kruidenspecialiste Danielle Houbrechts alles over wilde kruiden. Na de wandeling wordt de teorie aan de praktijk getoetst en een heerlijk kopje kruidentee gezet en geproefd. Dezelfde kruidenwandeling wordt op 27 september georganizeerd in Retie. Deelnemen kost 250 fr. (leden) of 300 fr. (niet-leden). Vooraf inschrijven is nodig. Telefonisch inschrijven kan op het nummer (011) 37.54.24.

– Info : Hobbytuin Club vzw, Geelseweg 47 A in 2200 Herentals. tel. (014) 21.44.47. Fax : (014) 21.47.74.

VLEERMUIZEN

Met de financiële en logistieke steun van het WWF startte de Vleermuizenwerkgroep, een temawerkgroep van de vzw Natuurreservaten, vorig jaar met een vleermuizenprojekt. Het doel van dit vijfjarenprojekt is tweeërlei : enerzijds wil men werk maken van de bescherming van de achttien vleermuissoorten die in Vlaanderen leven en van hun verblijfplaatsen ; anderzijds wil men de vooroordelen, die nog altijd leven ten opzichte van deze nachtdieren, uit de wereld helpen. Eeuwenlang al zijn vleermuizen het slachtoffer van bijgeloof en vooroordelen. Nochtans zijn deze vliegende zoogdieren heel nuttig : ze verorberen afhankelijk van de soort maar liefst 0,5 tot 1 kg insekten per seizoen. Sedert 1980 zijn alle achttien in ons land levende vleermuizen wettelijk beschermd, een bescherming die zowel op de dieren als op de woon- of schuilplaatsen betrekking heeft. Dat laatste levert nogal wat problemen op, want vleermuizen zoeken ’s zomers andere plaatsen op dan ’s winters. De winterverblijfplaatsen oude forten, ijskelders en bunkers, waar ze zich terugtrekken voor hun winterslaap zijn intussen in kaart gebracht. De komende jaren wordt er werk gemaakt van de inventarisatie van de zomerverblijfplaatsen : vaak vertoeven vleermuizen dan in huizen en holle bomen. Gewapend met batdetectoren zal aktief en gericht naar vleermuizen worden gezocht : dit jaar zullen vooral kerk-, kasteelzolders en holle bomen geïnventariseerd worden. Pas dan kan met de daadwerkelijke bescherming worden begonnen : kontakt opnemen met eigenaars, richtlijnen opstellen voor verbouwingswerken, het hangen van speciale nestkasten.

Om iedereen alvast te informeren over vleermuizen en hun funktie heeft de Vleermuizenwerkgroep een folder uitgebracht, met daarin ook bijvoorbeeld tips voor een ‘vleermuisvriendelijke’ tuin. Deze folder is zowel te verkrijgen bij het WWF als bij de vzw Natuurreservaten.

Voor wie meer wil weten over vleermuizen en wil ontdekken hoe zo’n batdetector werkt, organizeert de Natuurreservaten-afdeling Meise een vleermuizenavond in de Nationale Plantentuin van Meise. Na een voordracht over vleermuizen, gaat de groep op wandeling door de plantentuin : met de batdetector op zoek naar vleermuizen en een bezoek aan de ijskelder waar ze overwinteren. Deze avond start om 20 uur. De deuren van de tuin gaan om 20 u.20 weer dicht, dus op tijd komen, is de boodschap. Deelnemen kost 150 fr. (100 fr. voor leden).

– Info : WWF, Waterloosteenweg 608 in 1060 Brussel. tel. (02) 347.30.30. Fax : (02) 344.05.11. vzw Natuurreservaten, Kon. Sint-Mariastraat 105 in 1030 Brussel. tel. (02) 245.43.00. Fax : (02) 245.39.33. vzw Natuurreservaten Afdeling Meise, p/a Guido Van den Troost, Middelveld 64 in 1860 Meise. tel. (02) 269.80.20.

ROZEN

Voor kursisten die reeds eerder de kursus “Omgaan met rozen” volgden, organizeert rozenspecialiste Elsie De Raedt bij haar thuis een plantenbabbel over rozen en bodembedekkers. Gastverteller is André Devroey, die zich specialiseerde in het kweken van bodembedekkers. En hoewel het rozenseizoen over zijn hoogtepunt heen is, kan een korte wandeling door haar tuin niet ontbreken. Deze plantenbabbel vindt plaats op vrijdag 8 september van 14 tot 17 uur. Deelnemen kost 250 fr. per persoon. Inschrijven kan door het juiste bedrag over te schrijven op rekeningnummer 800-2182942-35 van E. De Raedt.

Wie geïnteresseerd is in de kombinatie rozen en keukenkruiden, organizeert Elsie De Raedt een nieuwe kursus die een hele dag beslaat. Rozen en keukenkruiden samen in één bed : het is een kombinatie die al eeuwenlang bestaat. Over het hoe en het waarom gaat deze kursus : de bodemvereisten, het spelen met zon en halfschaduw… Maar er is meer : deelnemers ontwerpen zelf een kruidentuin, krijgen tips voor het gebruik van kruiden èn rozenblaadjes in keukenrecepten, en worden meegenomen op een wandeling door de kruidenkwekerij Marcus in Lier. Deze kursus vindt plaats op vrijdag 15 oktober van 9 u.30 tot 15 u.30 in Lier. Deelnemen kost 1950 fr. Inschrijven kan door het bedrag over te schrijven (zie boven).

– Info : Elsie De Raedt, Schoonselstraat 4 in 2610 Wilrijk. tel. (03) 827.58.07.

HILDE VERBIEST

De watervleermuis, een van de achttien in ons land levende soorten : bescherming is dringend nodig.

Rozen staan centraal : in twee kursussen leer je meer over de kombinaties met bodembedekkers en met kruiden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content