KOMBINEREN IS EEN KUNST

Niets is zo leuk dan op een warme zomeravond in boeken te bladeren en alvast plannen te maken voor nieuwe aanplantingen in de tuin. Een goede hulp bij het kiezen is alvast “Planten combineren” van Modeste Herwig. Want dat is uiteindelijk de kunst : planten op de juiste plaats en in de juiste kombinatie samenbrengen zodat ze perfekt gedijen in de tuin. Het beste is om daarbij uit te gaan van de natuurlijke groeiomstandigheden die de planten vragen, stelt de schrijfster. In haar boek heeft ze daarom elf verschillende tuinsituaties besproken : de bostuin, de bosrand, een border in de halfschaduw, de zonnige border, de droge tuin, de bloemenweide, planten tussen de stenen, planten voor zure grond, vochtige grond, oeverplanten en waterplanten. Elk hoofstuk valt uiteen in twee delen. Eerst en vooral is er de lopende tekst in het midden, waarin Modeste Herwig algemene beschouwingen samenbrengt. Op een zeer leuke en aanschouwelijke manier bespreekt ze de biezondere aspekten van de verschillende tuinsituaties. In de gekleurde rand staan alle planten op een rij, met vermelding van de bloeitijd, de kleur en de specifieke groeiomstandigheden die de plant in kwestie vraagt. Achterin maken een literatuurlijst, een adressenlijst (met hoofdzakelijk adressen in Nederland : jammer) en een register het boek kompleet.

“Planten combineren” van Modeste Herwig is een mooi geïllustreerd boek, aangenaam om te lezen en te doorbladeren. Het is uitgegeven bij Kosmos-Z&K Uitgevers (Utrecht/Antwerpen), telt 128 pagina’s en kost 995 fr.

HOE GROEN IS DE SCHOOL ?

Twee jaar geleden startte Norbert De Batselier, toen nog Vlaams Minister van Leefmilieu en Huisvesting, met een nieuw initiatief : het projekt Groene School. Hoofddoel van dit initiatief is de leerlingen van het secundair onderwijs sensibilizeren voor de milieuproblemen van onze maatschappij en dat door hun aandacht te vestigen op de milieuzorg in hun direkte omgeving, nl. de school waar een milieuzorgsysteem wordt ingevoerd. Om de scholen hierbij te begeleiden werd aan de VUB, door de afdeling Menselijke Ecologie, een globaal projekt uitgewerkt, dat informatie, verwerkingsmateriaal en een computerprogramma omvat. Het geheel is opgebouwd rond zeven tema’s en aandachtspunten : energie, water, afval, materialen, verkeer, groenvoorziening, en kantine en keuken. Hiermee kunnen scholen dan aan het werk gaan : ze kunnen zelfstandig de huidige situatie doorlichten èn stappen ondernemen om in de toekomst milieuvriendelijker te werken. Scholen die een milieuzorgsysteem invoeren èn goed onderhouden zullen op termijn erkend worden als ‘Groene School’.

Twee jaar lang werd dit projekt in acht pilootscholen uitgetest, maar vanaf het schooljaar 1995-96 kan elke Vlaamse secundaire school (zowel algemeen, technisch, als kunst- en beroepssecundair onderwijs) aan het projekt deelnemen. Geïnteresseerde scholen kunnen in elk geval deelnemen aan een van de drie infonamiddagen die in de loop van september georganizeerd worden. Op die namiddagen komen de ervaringen van de pilootscholen uitgebreid aan bod, krijgen nieuwe scholen algemene info over het projekt en kan men alvast kennismaken met de verschillende aandachtspunten en het computerprogramma. Deze infonamiddagen vinden plaats op 20 september in Jette, op 21 september in Mol en op 22 september in Dendermonde. Scholen die willen inschrijven voor het projekt en voor de infodagen kunnen dit doen door kontakt op te nemen met het VUB-team. Zij krijgen dan alvast een informatiebrochure en een inschrijvingsformulier toegestuurd.

– Info : VUB-team Groene School Sofie Van Volsem, Véronique Vens en Dirk Herman. tel. (02) 477.42.86. Fax : (02) 477.49.64.

HILDE VERBIEST

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content