Pierre Darge
Pierre Darge Freelancejournalist

Polo wordt vaak geassocieerd met elite, glamour en glitter. Toch geniet deze veelzijdige sport sinds enkele jaren een vernieuwde belangstelling, ook in ons land. Dat is in niet geringe mate aan Scapa of Scotland te danken.

PIERRE DARGE

Het grote publiek in ons land is nog nauwelijks vertrouwd met polo. Dat is jammer, omdat deze aparte en veelzijdige discipline een bijzonder boeiend kijkspektakel biedt. Eigenlijk zou men polo een ?golfspel te paard” kunnen noemen, maar dan beoefend in groep. Die omschrijving laat meteen al vermoeden dat het om een complexe sport gaat : de spelers moeten niet alleen uitstekende ruiters zijn, ze moeten ook het rijden met één hand volledig beheersen, en zich de trefzekerheid van de golfer aanmeten. Niet vanzelfsprekend, want de bewegingen van het paard maken de opdracht niet simpeler. Door die complexiteit telt het polospel veel meer slagen dan het golfspel, terwijl de moeilijke positie van waaruit de stick gehanteerd wordt, de sport helemaal ingewikkeld maakt.

Maar dat is natuurlijk een van de redenen waarom de veeleisende discipline tot de verbeelding spreekt, naast de aparte sfeer die errond hangt, én het feit dat de ploegen tijdens de wedstrijden zowel mannen als vrouwen samenbrengen.

Voeg daarbij de typische Engelse tradities, en men begrijpt waarom polo Scapa of Scotland niet onverschillig liet. Toen Brian en Arlette Redding van Scapa zich in het begin van de jaren ’80 in Kapellen gingen vestigen, werden ze meteen door de wereld van de polo begeesterd. En niet alleen omdat ze het oude clubhouse betrokken. De sfeer van camaraderie en dynamiek rond het poloveld, de fysieke prestaties van de spelers en de indrukwekkende paarden, gekoppeld aan de elegante entourage, laten geen mens onverschillig. Bovendien woonden de Reddings in de onmiddellijke omgeving van het terrein van de Antwerp Polo Club, een eerbiedwaardige vereniging die in 1902 werd opgericht, toen nog onder de naam Cercle Sportif Antwerp Polo Club. Vooral tussen 1936 en 1939 kende de club een groot succes. Maar toen het terrein tijdens de oorlogsjaren als vliegveld werd opgeëist, verloor het met één klap veel van zijn glans. Op de plaats waar de polopaardjes zo vaak hadden gedraafd, werd na de oorlog koren gezaaid.

De belangstelling van de Reddings voor de polosport bleef niet louter emotioneel. Ze werkten mee aan de heropleving van de club die in 1987 weer werd opgestart. De 13 hectaren grote terreinen zijn met zoveel zorg opnieuw aangelegd, dat ze door kenners tot de beste poloterreinen van Europa worden gerekend.

Arlette Redding spreekt met enthousiasme over de bijzondere kwaliteiten van de polopaarden, die voortkomen uit de kruising van volbloeden en Creools-Argentijnse paarden, waardoor ze robuustheid, uithoudingsvermogen én wendbaarheid combineren. Niet toevallig komen de meeste paarden uit Argentinië waar de gaucho’s zeg maar de lokale cowboys sinds jaar en dag hun werk uitoefenen in omstandigheden die enige gelijkenis vertonen met wat tijdens een polowedstrijd gebeurt. Paard en ruiter moeten snel accelereren, zonder angst de kudden samendrijven, en krachtig en zelfzeker genoeg zijn om het geweld van de runderen te weerstaan. Ook bij polo is de fysieke inzet groot. Het reglement schrijft daarom chukka’s of speeltijden voor van elk 7,5 minuten, met daartussen een korte pauze om de spelers toe te laten van paard te wisselen.

Het enthousiasme van de Reddings kreeg in 1990 gestalte met de oprichting van het Scapa Polo Team, dat zich meteen een plaats wist te veroveren in deze merkwaardige discipline en dat schitterde tijdens de internationale polowedstrijden van Barcelona en Sotogrande. Ook Michael en Patricia, de kinderen Redding, kregen de microbe te pakken en trokken zelfs op stage naar Argentinië, het mekka van de polosport.

De heropleving hier te lande zorgde ervoor dat er al snel enkele van de betere Argentijnse spelers de competitieteams kwamen vervoegen, zodat de hele sport in een stroomversnelling geraakte. In september 1991 werd in Kapellen, op het oud-olympisch poloterrein van Antwerpen, de eerste Scapa of Scotland Polo Trophy georganiseerd. Binnen de kortste keren groeide het evenement uit tot een rendez-vous voor kenners, voor liefhebbers van paarden en voor al diegenen die houden van een elegante levensstijl. Ook de aparte ambiance van de avondwedstrijden droeg meteen bij tot de exclusieve sfeer.

Dit jaar heeft de Scapa of Scotland Polo Trophy plaats op 21, 22 en 23 juni. Bij die gelegenheid komen acht teams uit Engeland, Nederland, Zwitserland en België tegenover elkaar te staan. Uiteraard vormen de wedstrijden, waarbij het publiek van nabij de verbluffende wendbaarheid van paard en ruiter kan aanschouwen, de hoofdschotel van het gebeuren. Maar ook naast het veld valt wel een en ander te beleven. Een lifestyle-beurs, een high-tea, en een vuurwerk ’s avonds omkaderen het geheel.

Wilt u de Scapa of Scotland Polo Trophy in Kapellen bijwonen, kijk dan op pag. 99.

Links : de spelers moeten het rijden met één hand volkomen beheersen, en met de stick even trefzeker zijn als de golfer. Rechts : ook dochter Patricia Redding kreeg de microbe te pakken.

Partner Content