Sinds een kwarteeuw verricht de Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze baanbrekend werk. De Velt bekommert zich vooral om het meest nabije groen: onze tuin.

Met 12.000 leden is de Velt een mastodont onder de tuinverenigingen. De Velt is 25 jaar oud en heeft een stevige structuur met een 100-tal regionale afdelingen die stuk voor stuk hun eigen programma hebben.

Soms wordt het nut van een dergelijke vereniging in vraag gesteld, nu warenhuizen een gevarieerd assortiment biologische producten aanbieden. Het groene protest, dat in de beginfase sterk verbonden was met de strijd tegen kernergie, is realistischer en pragmatischer geworden. Wat vroeger in de ogen van velen vanzelfsprekend was, is dat nu allang niet meer, zoals het gebruik van scheikundige meststoffen en synthetische pesticiden. Zo ook twijfelt niemand nog aan de kwaliteit van grote wijnen als ze vervaardigd zijn volgens de normen van de biologische of de biodynamische landbouw.

Erik de Coninck, de nieuwe voorzitter van de Velt, is van mening dat zijn vereniging een stimulerende rol te spelen heeft. “Als een land als Nederland tegen 2005 tien procent van de landbouw wil overschakelen op biologische teeltmethoden, moeten de consumenten gemotiveerd zijn om die producten te kopen. Niet in alternatieve circuits, maar via gewone distributiekanalen. Als die kanalen nog niet bestaan, ligt daar een taak voor ons. Biologische zaden zijn nog altijd onvindbaar in de gemiddelde zaadhandel, daarom zorgt Velt voor de verdeling daarvan bij de leden. Ik ben ervan overtuigd dat de klassieke handel de fakkel zal overnemen, zodra de belangstelling van verbruikers groot genoeg is. En daarvoor geeft de Velt de aanzet.”

Om de twee maanden ontvangen Velt-leden het tijdschrift Seizoenen. Bij het doorbladeren ervan zie je het meteen: de klemtoon ligt op voeding en tuinieren. Dat voeding een steeds belangrijker plaats inneemt, bewijst ook het handboek Ecologische voeding, een werk van 400 bladzijden met zo’n 600 recepten: er verscheen zopas een herdruk, na het overweldigende succes van de eerste editie. Zoals verwacht, behandelen de artikels in Seizoenen over tuinieren vooral moes- en fruittuinen, maar ook steeds meer de siertuin. Erik de Coninck: “Wij stellen een mentaliteitsverandering vast: omdat biologisch geteelde groenten redelijk vlot te verkrijgen zijn, beschouwen Velt-leden hun tuin meer als een oase van rust dan als een lap grond die ze moeten bewerken. Vandaar de toenemende belangstelling voor ecologie in de siertuin. De helft van alle tuinen die deelnemen aan de Velt-opentuindagen zijn siertuinen of zijn een combinatie van sier- en moestuin.”

Verder staan er in Seizoenen enkele meer technische artikels, maar het centrale dossier – meestal 16 bladzijden – is een afspiegeling van het verenigingsleven. Daarin staan de plaatselijke activiteiten: aankondigingen van lezingen, kookcursussen, lessen in tuinieren, georganiseerde bezoeken.

“We hielden onlangs een enquête om onze leden nog beter te leren kennen. De resultaten zijn nog niet volledig geanalyseerd, maar nu al blijkt dat het vaak jonge mensen zijn met minstens een diploma middelbaar onderwijs, velen zijn ook hooggeschoold”, zegt Erik de Coninck en ontkracht daarmee het stereotiepe beeld van opa die op zijn klompen in een volkstuintje schoffelt.

Het lidgeld bedraagt 600 fr. per jaar, te storten op het rekeningnummer 001-0990550-62 van Velt.

Op 29 en 30 mei en 11 en 12 september organiseert Velt opentuindagen. De adressen van het 40-tal moes- en siertuinen die dan voor het publiek toegankelijk zijn, is te verkrijgen op het nationaal secretariaat. Daar kunt u ook het handboek Ecologische voeding bestellen.

Meer info: Velt, Uitbreidingstraat 392 C, 2600 Berchem. Tel. (03) 281.74.75. Fax: (03) 281.74.76.

Jean-Pierre Gabriel

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content