Tessa Vermeiren
Tessa Vermeiren Tessa Vermeiren is voormalig hoofdredactrice van Knack Weekend

Het weekblad The Economist stuurde in een omslagverhaal een onverbloemde waarschuwing de wereld in omtrent de toekomstperspectieven van mannen in onze maatschappij. Het is al langer bekend dat vrouwen genetisch sterker zijn, ook de onderwijsresultaten van meisjes zijn tot de puberteit gemiddeld beter dan die van jongens. Blijkt nu uit recent onderzoek dat in heel Europa 124 meisjes diploma’s algemeen middelbaar onderwijs halen tegen maar 100 jongens. Het aantal afgestudeerde jongens in beroepsopleidingen steeg echter slechts met 5 procent. De industriële sectoren die het snelst achteruitgaan zijn de traditioneel mannelijke : wapenindustrie, scheepsbouw, lederbewerking, fotografisch toebehoren en de schoennijverheid. De zachte sectoren, waarin sinds lang overwegend vrouwen werken, zullen tegen het jaar 2002 het felst groeien : thuisverzorging, gezondheidszorgen, kinderopvang en dienstverlening in de zakenwereld. Waar vrouwen een steeds grotere hap uit de arbeidsmarkt nemen, worden steeds meer mannen werkloos. Niettegenstaande die trend blijven mannen hun neus ophalen voor zogenaamd vrouwelijke en dus vaak minderbetaalde jobs. Het aantal mannen in de verpleging bijvoorbeeld is in heel Europa sinds 1984 slechts met 1 procent gestegen : van ruim 10 naar iets meer dan 11 procent.

Volgens The Economist dreigt er een ontworteling van de mannelijke identiteit. Immers, volgens een onderzoek van de EU vindt meer dan twee derde van de Europeanen nog steeds dat moeder moet zorgen voor luiers, kleren en voor eten op tafel. Vader daarentegen brengt geld in het laatje, is de partner bij het sporten en deelt straf uit.

Het zorgen voor een vrouw en haar kinderen is sinds eeuwen de ultieme drijfveer van de man. Mannen die al jong niet meer in staat zijn deze rol materieel te vervullen, zijn minder en minder geneigd een gezin te stichten. Zij trekken zich terug in mannelijke bastions, waar ze zich dan pogen te bewijzen via stoere activiteiten. Mannen begaan volgens de statistieken meer misdaden dan vrouwen.

Bovendien kunnen vrouwen veel beter voor zichzelf zorgen dan mannen, en hebben ze het er niet zo moeilijk mee om, al dan niet tijdelijk, een minderbetaalde job te nemen. Vrouwen hebben onder invloed van het feminisme geleerd hun leven op twee poten uit te bouwen : werk en gezin. Voor veel mannen, volgens The Economist meer bij de lager- dan bij de hogergeschoolden, is hun beroep de enige en unieke zingever van hun leven.

Vrouwen pleiten allang voor een mentaliteitswijziging waarbij ook de mannen de verzorgende taken in het gezin willen en kunnen opnemen. Het gebeurt al, ik denk aan de huismannen die we een paar week geleden interviewden. Maar het is zeker nog niet algemeen aanvaard.

We moeten ermee leren leven dat niet iedereen altijd werk zal hebben, dat zowel man als vrouw kostwinner en nestbouwer kunnen zijn. En niet noodzakelijk tegelijkertijd. Misschien wordt het patroon van het leven wel een hinkelpad, waarbij je van het ene naar het andere vak schuift naargelang de noodzakelijkheid en de beschikbaarheid.

Niet weinigen laden de schuld voor de crisis in mannenland in de schoenen van de vrouwen die een goede opleiding en een baan willen. Maar ook volgens The Economist is het geen oplossing om de moeders weer naar de haard te sturen. Veel noodzakelijker is het om de sociale revolutie onder ogen te zien.

Tessa Vermeiren

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content