Eén mei was dit jaar niet enkel de Dag van de Arbeid. Op die datum werd een wet van kracht die zonnebanken aan banden legt.

Op 11 januari 1999 publiceerde het Belgisch Staatsblad een wet die de exploitatie van zonnecentra regelt. Die wet is van kracht sinds één mei, en niet iedereen is er gelukkig mee. Velen verkiezen de kunstzon, thuis of in het solarium, en ze blijven doof voor wetenschappelijke argumenten. Artsen waarschuwen voor bacteriën en erger: ultraviolette straling, en een niet altijd even duidelijk risico op huidkanker. Al in ’89 stuurde staatssecretaris Roger Delizée alle uitbaters van zonnecentra een brief met het verzoek die in het salon op te hangen om de klanten te waarschuwen voor mogelijke tumoren als gevolg van ultraviolette straling. Vandaag, tien jaar later, is de waarschuwing verplicht. De tekst, zichtbaar vanop 5 meter, luidt: ” Ultravioletstraling kan huidkanker veroorzaken en de ogen ernstig beschadigen. Het gebruik van een beschermende bril is verplicht. Bepaalde geneesmiddelen en cosmetica kunnen ongewenste huidreacties veroorzaken. Blootstelling aan kunstmatige ultravioletstralen is ten zeerste af te raden voor minderjarigen van minder dan vijftien jaar en voor zwangere vrouwen.

Volgens de nieuwe wet moet iedere klant een – in een even krom taaltje gesteld – protocol ondertekenen waarin hij bevestigt ” kennis te hebben genomen van hoe een zonnebank moet worden gebruikt en weet welke gevaren eraan verbonden zijn.” Ook volgens die wet is het uitbaters van zonnecentra op straffe van rechtsvervolging verboden om wie jonger is dan 15 jaar de installatie te laten gebruiken. Overtredingen worden bestraft met administratieve boetes en eventueel sluiting van de zaak. In één klap worden onbemande zonnecentra buiten de wet gesteld, want in elk solarium moet een gekwalificeerde persoon aanwezig zijn.

Uiteraard vrezen een aantal uitbaters van solaria binnenkort met hun banken op straat te staan. Kris Mendonck verkoopt zonnebanken, is gediplomeerd in de stralingstechniek en lid van Behal, de Beroepsvereniging voor Exploitanten en Handelaars in Apparaten voor Lichaamsverzorging. De zonnebanklobby, dus. Hij erkent dat de wet nodig was, maar betreurt het gebrek aan nuancering: “In de nieuwe wet worden alle types zonnebanken over dezelfde kam geschoren, terwijl er diverse soorten zijn. Er bestaan toestellen die enkel UVA-straling afgeven, en andere die UVA- en UVB-straling combineren. Wie van die laatste gebruik maakt, is eigenlijk beter beschermd tegen de zomerzon want er wordt pigmentatie gevormd en de opperhuid verdikt. Natuurlijk schaadt overdaad, maar ik merk dat dermatologen mensen veel te bang maken voor de zon, terwijl veel huidproblemen zoals eczeem en sommige allergieën juist door de zon verdwijnen. Ik denk ook dat het niet verstandig is om onvoorbereid naar de tropenzon te vliegen. Op die manier kunnen UVA-UVB-lampen de huid toch ten goede komen.”

Professor Rik Roelandts is hoofd Fotodermatologie aan het U.Z.-Leuven. Voor hem is de nieuwe wet een goede zaak, al zijn er nog hiaten: “Wij worden steeds vaker geconfronteerd met huidproblemen te wijten aan de zon, en de patiënten worden alsmaar jonger. Er moest iets gedaan worden tegen het escalerend gebruik van de zonnebank, zeker nu vaststaat dat niet alleen UVB- maar ook UVA-stralen schadelijk zijn. De lampen worden ook steeds krachtiger, zoals bij het zonnekanon en de turbobruiners; dat is om problemen vragen. Het erge van de zaak is dat vooral mensen met een licht huidtype naar de zonnebank gaan, terwijl precies die groep de zon en de zonnebank moet mijden. Wij krijgen zo al genoeg straling van de zon, laat de zonnebank daar niet nog een schepje bovenop doen.”

Linda Raats / illustratie Sandra Schrevens

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content