Piet Swimberghe

KRISTUS

Volgens een archeoloog is dit eiken beeld (50 cm hoog) te dateren in de periode rond 1530. Graag wat uitleg over de voorstelling en een estimatie.

Hier wordt Kristus op de koude steen getoond, een geliefd motief uit de late middeleeuwen. Hij zit op een rostblok te wachten op de kruisiging. Hij is schaars gekleed, met slechts een lendendoek en op zijn hoofd draagt hij de doornenkroon. Zijn handen en voeten zijn gebonden. Aan zijn voeten ligt een schedel : ter aanduiding van de plaats van het gebeuren, de Schedelplaats Calvarië.

Aan de stijl te zien, kan het om een zestiende-eeuws beeld gaan. Het snijwerk is niet van hoge kwaliteit. Het is vrij grof. Kijk maar naar de borstkas en de detaillering van de voeten. Ook de proporties zijn niet harmonieus. Bovendien werd het beeld grotendeels afgeloogd, waardoor de polychrome beschildering verdween. Dit haalt de waarde naar beneden. Het stuk is ook beschadigd : de handen zijn verdwenen, misschien door brand. Dergelijke onvolkomenheden kunnen niet worden gerestaureerd. Daarom is het beeld, ondanks zijn hoge leeftijd en grootte, niet zo heel waardevol meer. We schatten de waarde op 45.000 fr.

ANTONIUS

We vermoeden dat dit een antiek beeldje (32 cm hoog) is. Kunt u daarvan de waarde bepalen ?

Het gaat om een voorstelling van Antonius van Padua, die in 1195 in Lissabon werd geboren. Hij werd als missionaris naar Marokko gezonden, maar belandde uiteindelijk in Italië. Hij wordt voorgesteld als een jonge man in franciskaans habijt. Gewoonlijk heeft hij geen baard. Niet zelden draagt hij het kindje Jezus dat op een gesloten boek zit. Het boek herinnert eraan dat hij een prediker was. In de rechterhand houdt hij een lelietak, die op de zuiverheid van de heilige duidt. Het beeldje kan laat achttiende- of negentiende-eeuws zijn. Het gaat ontegensprekelijk om volkskunst, daar het beeld erg stroef is gesneden. Het komt uit Zuid-Europa en is ongeveer 12.000 fr. waard.

CURIOSUM

Dit beeldje (12 cm hoog) komt uit Doornik. We vragen ons sinds jaren af wat het voorstelt.

Dit spaarpotje is zonder enige twijfel een karikatuur. Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog werden nogal wat Duitse soldaten als varkens voorgesteld. De pinhelm verwijst natuurlijk naar een Duitser. Dit kleinood komt evenwel niet uit Doornik, maar uit Torhout, aldus Werner De Baere, dé expert ter zake. Volgens hem werd het kort na de oorlog gemaakt door een pottenbakkersknecht van de pottenbakkerij Maes in Torhout. Dat leidt hij af uit de klei en de kleuren.

Het stuk is zeer zeldzaam en leuk. Het is een van de laatste stukjes echte volkskunst, want na de Tweede Wereldoorlog ging onze traditionele pottenbakkerskunst helemaal teloor. De waarde van dit unicum schatten, is moeilijk, omdat veel verzamelaars bereid zijn ervoor diep in de beurs te tasten. Als basiswaarde dachten we aan 5000 fr.

COMTOISE

Is dit een waardevolle Franse klok ?

We moeten u wat teleurstellen : dit soort comtoise-klokken wordt niet geapprecieerd door liefhebbers van antieke uurwerken. Veel comtoises versierd met geperst koperblik zijn niet zo oud, hooguit 120 jaar. Het gaat om seriewerk. Er gaat wel een dekoratieve charme van uit, maar ze zijn meestal niet van een hoge kwaliteit. Toch heeft zo’n klok een commerciële waarde. We schatten haar op 15.000 fr. Oudere comtoises zijn meer waard.

PIET SWIMBERGHE

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content