KUNSTBEDRIJF

Voor kunstenaars, organizatoren en producenten wordt op 25 en 26 november een kursus over de zakelijke aspekten van het kunstbedrijf georganizeerd. Administratieve formaliteiten, juridische en fiskale weetjes, financiële aspekten, marketing, subsidiemogelijkheden en dossiervorming worden onder de loep genomen in de Kapittelzaal van het Begijnhof in Hasselt. Deelnemen kost 2500 fr. (1500 fr. studenten). Vooraf inschrijven, is nodig.

– Info : Provinciaal Centrum voor Kunsten – Begijnhof, Zuivelmarkt 33 in 3500 Hasselt. tel. (011) 21.02.66.

PAPIER

Papier wordt niet alleen gebruikt om op te schrijven, maar ook om te knippen, snijden, plooien en plakken. In het kultureel centrum De Werf in Aalst krijgen dekorateurs, kleuterleid(st)ers, karnavalwagenbouwers, jeugdwerkers, moeders en knutselaars de kans om papier-skulpturen te maken. Twintig lesavonden vanaf 22/11 kosten 6000 fr. Het aantal deelnemers is beperkt. Nu inschrijven.

– Info : De Werf, Molenstraat 51 in 9300 Aalst. tel. (053) 76.13.12.

TAFELMANIEREN

Gaston Asselman start op 27 november op de campus van de Vrije Universiteit Brussel met een kursus over de “etiquette van het feesttafelgebeuren”. Achtereenvolgens ligt de nadruk op aankleden en dekken van feesttafels, hoe zich kleden, kleurgebruik, hoe wat eten, wanneer wat drinken, serveerregels en -technieken, dekoratie en aperitiefleer. Vier avonden kosten 2500 fr. Vooraf inschrijven. Het aantal deelnemers wordt beperkt.

– Info : Uitstraling Permanente Vorming vzw, Pleinlaan 2 in 1050 Brussel. tel. (02) 629.27.50.

KINDEREN

In Elcker-Ik Antwerpen start op 21 november een kursus over leerstoornissen bij kinderen. Hoe kan je als ouder je kind bijstaan als het last heeft van dyslexie, geheugenproblemen, hyperaktiviteit, dyscalculie en dergelijke ? Neurolinguïst Peter van Vught geeft achtergrond én praktische tips. Vijf avonden kosten tussen 1500 en 2100 fr. (afhankelijk van het gezinsinkomen).

– Info : Elcker-ik, Breughelsstraat 31-33 in 2018 Antwerpen. tel. (03) 218.65.60.

SPELLING

In Mechelen vertelt Marijke Leye alles over het hoe en het waarom van de nieuwe spelling, die vanaf 1997 officieel wordt. Vier voormiddagen, vanaf 20/11, kosten 800 fr.

– Info : Elcker-Ik, Hanswijkstraat 74 in 2800 Mechelen. tel. (015) 43.21.20.

NETWERKEN

In het Nederlandse Zeist ontmoeten heroriënteerders, herintreders of dienstverleners (al dan niet met een uitkering) elkaar op een netwerkbeurs. Zij erkennen en steunen elkaar daadwerkelijk in het nemen van nieuw initiatief in hun huidige werk of bij het oprichten van een eigen bedrijf. Marien Faasse vertelt hierover op 20/11 op onderstaand adres. Inkom : 250 fr. Bij voldoende belangstelling wordt hier ook een projekt opgezet.

– Info : Vrije Volkshogeschool, Kardinaal Mercierlei 15 in 2600 Berchem. tel. (03) 239.66.13 of (03) 237.43.77.

ECHTSCHEIDING

Op 23 november organizeert KAV-Antwerpen twee informatievergaderingen (om 10 uur en om 20 uur) over de één jaar oude echtscheidingswetgeving. Juristen geven uitleg bij de echtscheidingsprocedure, het onderhoudsgeld, hoede- en bezoekrecht als moeder of grootmoeder, studietoelage en de recentste ontwikkelingen inzake co-ouderschap. Afspraak in De Stroming op onderstaand adres. Deelnemen kost 100 fr.

– Info : KAV-Antwerpen, Nationalestraat 111-115 in 2000 Antwerpen. tel. (03) 220.12.30.

MATINEE

In Brugge (Saaihalle, Vlamingenstraat 33) praten de professoren Ulrich Libbrecht (KUL) en Rik Pinxten (RUG) op 19 november (10 uur) over het massatoerisme en de migratiebewegingen als dialoog of botsing tussen kulturen. Op 18 februari bevragen Karel Van Miert en Lieven Verstraete elkaar over de toekomst van Europa. Professor Ludo Milis spreekt op 17 maart over apocalyps en utopie in 1000 en 2000. Inkom : 250 fr. per ochtend.

– Info : Moritoen, Eekhoutstraat 46 in 8000 Brugge. tel. (050) 33.63.09.

WENSKAARTEN

Kinderprostitutie en kinderroof zijn in Thailand harde realiteit. Getroffen door het leed dat zulke praktijken met zich meebrengen, besloot Christophe Lambert, een jonge free-lance fotograaf, tot aktie over te gaan. Samen met Plan International Belgium zette hij een wenskaartencampagne op het getouw, met als tema uiteraard kinderen. Met deze wenskaarten (300 fr./10) kan u uw vrienden en kennissen het allerbeste toewensen èn tegelijk de kinderen van Thailand een steuntje in de rug geven. Ze zijn te bestellen door overschrijving op het nummer 083-9919300-83 van HAMAK 95, Postbus 15 in 1080 St.-Agatha-Berchem 2, met vermelding van OT/NT.

HOFFELIJKHEID

Onder het motto “Dit schooljaar mag iedereen overgaan” organizeerde Royale Belge een grote hoffelijkheidscampagne, waarbij het aksent lag op het verkeer in de omgeving van scholen. Deze aktie kende een ongelooflijk sukses. Een reden voor de organizatoren om de wedstrijd hieraan verbonden te verlengen : nog tot 10 december kunnen klassen (en individuele leerlingen) hun ontwerp voor een hoffelijkheidsverkeersbord opsturen naar Royale Belge, Sector Communicatie, t.a.v. Hilde Jonckers, Vorstlaan 25 in 1170 Brussel.

– Info : tel. (02) 678.61.14, vragen naar Hilde Jonckers.

RECHTZETTING

De studiedag “Vaders en Dochters”, die op 25/11 plaatsheeft in het kultureel centrum van Berchem (zie Weekend Knack nr. 44), wordt georganizeerd door vzw Impuls, Leuvensesteenweg 47 in 3200 Aarschot. tel. (016) 56.95.68 of (011) 24.20.34.

ANNE GEERTS

In Antwerpen nemen juristen de nieuwe echtscheidingswetgeving onder de loep.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content