OP DE VALREEP

De vzw Free-Time, een kultuur- en sportpromotor in de Gentse regio, start op 14 oktober met de lessenreeks “Beweging en Expressie” voor kinderen (in verschillende groepen, tussen 3 en 12 jaar). Vanuit expressievormen als mime, rollenspel, instrumenten, dans en bewegingsspelen krijgen ze de kans om eigen mogelijkheden te ontdekken en schoolse en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Deze lessen staan ook open voor kinderen met motorische, cognitieve of gedragsmatige problemen, die niet in aanmerking komen voor terapeutische revalidatie. Tien lessen kosten tussen 2000 en 2500 frank.

– Info : Vzw Free-Time, Kammerstraat 19 in 9000 Gent. tel. (09) 233.77.88.

DEPRESSIE

In de Brabantse Volkshogeschool wordt vanaf 19 oktober vrijuit gepraat over depressieve gevoelens, (familiale, terapeutische en medische) hulp aan depressieve patiënten en de rechten van de patiënt. Maatschappelijk werkster Ria Hendrickx verwijst naar het boek Dus ik hoef me helemaal niet zo te voelen van Colette Dowling (uitg. Bert Bakker). Ze nodigt op 23 november psychiater Michele Roelandts uit om de medische evolutie te schetsten, en prozac en andere antidepressiva te situeren. Zes avonden kosten 1980 fr. De nadruk ligt hier op praten over.

In Melsele benaderen psychoterapeuten Veronique Roose en Gemma Panhuysen depressie als een uitdaging. Zij doen vanaf 7 november oefeningen om de verborgen kracht en mogelijkheden van depressie vrij te maken. Zij reiken metoden aan om verder te kijken dan de symptomen en te zoeken naar de eigen lichtbronnen. Zes avonden kosten 2800 fr. Inschrijven voor 30 oktober bij de Spiegel.

– Info : Brabantse Volkshogeschool, Liedtsstraat 29 in 1210 Brussel. tel. (02) 240.95.22. De Spiegel vzw, Spoorweglaan 13 in 9120 Melsele. tel. (03) 775.44.84.

ZEILEN

Channel Sailing organizeert praktijklessen zeilen met een jacht. Kursisten worden in groepjes van vier ingedeeld per jacht. Ervaren zeilinstrukteurs zoeken in funktie van de zeilervaring van hun groep lokaties die een uitdaging vormen voor hun groep. Deze praktijkscholing duurt zes dagen en kost 11.900 fr. Deelnemers hebben de keuze tussen drie weekends (vanaf 28/10), twee driedaagsen (vanaf 20/10) of een week (vanaf 30/10).

– Info : Channel Sailing, Sportstraat 272 in 9000 Gent. tel. (09) 222.05.71.

STERVEN

In Hasselt begeleidt vormingswerkster Betty Peeters vanaf 19/10 vijf praatvoormiddagen over sterfelijkheid, rituelen, eutanasie en palliatieve zorg. Prijs : 1700 fr.

In Deurne werken Riet Dhuyvetters en Jan Vrielinck op 21 en 22 oktober rond stervensbegeleiding. Deelnemers zijn bereid stil te staan bij wat sterven voor hen betekent, en hoe ze omgaan met vergankelijkheid in hun leven. Kostprijs : 2150 fr.

In Melsele spreekt Lea Desmedt, verpleegkundige en oprichtster van de Kübler-Ross Stichting Vlaanderen, op 8 en 15 november over haar ervaringen met stervenden en het gedachtengoed van schrijfster en stervensbegeleidster Elizabeth Kübler-Ross. Twee avonden kosten 600 fr. Inschrijven voor 28/10 bij de Spiegel.

Philippe Vandevorst bracht uit Amerika cassettes mee die gemaakt werden door het Monroe Instituut i.s.m. Elizabeth Kübler-Ross. Deze cassettes kunnen stervenden én hun omgeving helpen bij het zien en aanvaarden van de dood als een overgang. Via meditatie en oefeningen wordt stilgestaan bij de betekenis van sterven. Er start een initiatiedriedaagse in Bree op 27/10 en in Antwerpen op 1 december. Deelnemen kost 6000 fr.

In Izegem geven terapeuten Jacques en Ignace Hanoulle vanaf 7 november een basiskursus palliatieve zorg, conform aan de vereisten nodig om een getuigschrift te halen bij het ministerie van Volksgezondheid. Er wordt informatief, maar vooral ervaringsgericht gewerkt rond sociale vaardigheden, beroepsgeheim, stervensbegeleiding, rouwproces en omgaan met pijn. Zeven lesdagen kosten 9450 fr.

– Info : Limburgse Volkshogeschool, Geraetsstraat 25 in 3500 Hasselt. tel. (011) 22.76.24. Natuurlijk Genezen, Van Nevelestraat 144 in 2100 Deurne. tel. (03) 325.00.40. De Spiegel, zie item “Depressie”, tel. (03) 775.44.84. Philippe Vandervorst, Coebergerstraat 35 in 2018 Antwerpen. tel. (03) 238.87.16. De Harp, Roeselaarsestraat 293 in 8870 Izegem. tel. (051) 31.05.79.

STORMDAG

Op 28 oktober pakken vijftig Limburgse organizaties, diensten en centra in Hasselt uit met hun Stormdag ’95. Deze kulturele happening voor jongeren bevat o.a. workshops rond (strips)tekenen, circus, (straat)teater, anders koken, drummen, gitaarspel (blues, flamenco, jazz), graffiti, dansen, atletiek met anders validen en liedjes schrijven met Stijn Meuris. Er zijn ook lezingen, tentoonstellingen en optredens. Jongeren tot en met 26 betalen 50 fr. voor een Stormpas waarmee ze gratis of met reduktie deelnemen aan de aktiviteiten. Wie ouder is dan 26 is eveneens welkom, maar betaalt iets meer. Stormdag ’95 wordt voorafgegaan (27/10 om 20 uur) door een Euregio-rockconcours in De Hazelaar (Hazelarenlaan) in Hasselt (150 fr.). De nastorm op 29 oktober heet “Our House II” en heeft plaats in Genk. Vraag (gratis) de Stormdag-programmaposter aan, want vooraf inschrijven is soms nodig. Reizen met de Lijn is goedkoper voor wie vooraf reserveert. Snelle bellers maken kans op gratis Stormpasjes en vrijkaarten voor het rockconcours.

– Info : Stormkracht 10-sekretariaat, Provinciale Dienst voor de Jeugd, Universiteitslaan 1 in 3500 Hasselt. tel. (011) 23.75.05 of 23.75.85.

ANNE GEERTS

Het stormt in Hasselt : kulturele happening voor jongeren.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content