WEDSTRIJD

Ford Motor Company (Belgium) NV organizeert jaarlijks, samen met de Unesco en andere natuur- en kultuurvriendelijke organizaties, een Europese wedstrijd voor konservatieprojekten. In totaal wordt hierbij een prijzenpot van 500.000 dollar uitgereikt. Ook Belgische verenigingen, instellingen en partikulieren kunnen projekten en realizaties voorstellen. Deze moeten vóór 1 december 1995 ingediend worden en vallen onder één van volgende kategorieën : natuurlijk erfgoed (leefmilieu), kultureel erfgoed (sites, behoud van volkstradities en ambachten), natuurlijke hulpbronnen (technieken die leiden tot minder energie- en grondstoffenverspilling) en jongerenprojekten (tot 16 jaar). Aan de winnaar van elke kategorie wordt 150.000 fr. toegekend. Reglement en inschrijfformulier kunnen aangevraagd worden op onderstaand adres.

– Info : Henry Ford Conservation Awards, Ford Motor Company Belgium NV, public relations, Groenenborgerlaan 16 in 2610 Wilrijk.

SEIKO

Frans Copers geeft op 24 en 25 november een seiki-tweedaagse in Gent. Seiki wordt ook wel energetische shiatsu (Japanse drukpuntmassage) genoemd en is te vergelijken met de Chinese buqi (energetisch genezen). Konkreet leer je op een respektvolle wijze de energie van een persoon (aan-)voelen en in balans brengen zodat de grootst mogelijke ontspanning ontstaat en spontane genezingsprocessen op gang komen. Deelnemen kost 2500 fr.

– Info : Kimura-Shiatsu-Centrum, Predikherenlei 12 in 9000 Gent. tel. (09) 225.05.87.

TOEGANG

In het Antwerpse Wijkcentrum Sint-Andries (St.-Andriesplaats 24) loopt op 22 november een studievoormiddag (8 u.30) over “Toegankelijkheid in Antwerpen : waar je in kunt als je uitgaat”. De maatschappij stemt zich in hoge mate af op mensen die vlot bewegen, kommuniceren, horen en zien. Minder-validen en ouderen kunnen vaak letterlijk een gebouw niet in, waardoor ze heel moeilijk kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Een rolstoelgebruik(st)er moet tijdens haar tocht naar “kantoor X” vaak heel wat obstakels overwinnen en misschien ontdekken dat kantoor X geen aangepaste ingang heeft. Na een videovoorstelling van Mieke Uitterlinden, direkteur van het Teatercentrum, worden werkwinkels georganizeerd waaraan ook deskundigen en stadsorganizaties deelnemen. Je kan kiezen tussen volgende twee tema’s : toegankelijkheid in Antwerpse openbare gebouwen, straten en pleinen of toegankelijkheid en flexibiliteit van loketten, openbaar vervoer, telefoon. Inkom : 350 fr. Eén week vooraf inschrijven. Nicole Van Goethem signeert 200 op luxepapier uitgegeven affiches.

– Info : Stad Antwerpen, Dienst Emancipatiebeleid, Van Immerseelstraat 11/23 in 2018 Antwerpen. tel. (03) 231.87.30.

ONGEVALLEN

Op 15 november (20 u.) geeft Luc Beaucourt, diensthoofd spoedgevallen Universitair Ziekenhuis Antwerpen, een voordracht over weekendongevallen en verkeersslachtoffers in de Magdalenazaal (Magdalenastraat 19-21) in Kontich. Hij bespreekt de problematiek van rijden onder invloed van drank of drugs en toont de gruwelijke gevolgen van aanrijdingen. Inkom : gratis.

– Info : Josse Clymans Kring vzw, p.a. Het Anker, Gemeenteplein 5 in 2250 Kontich.

GEAARD

Van 20 tot 30 november vindt in het Boudewijngebouw (Boudewijnlaan 30 in Brussel) een infobeurs rond kultureel samenleven plaats, een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap. Phara de Aguirre modereert middagdebatten rond islam (23/11), migrantenvrouwen (27/11) en migrantenjongeren (23/11). De studiedagen handelen over migranten op de Vlaamse arbeidsmarkt (20/11), sportklubs bekennen kleur (22/11) en interkultureel onderwijs (28/11). Bij voldoende inschrijvingen worden onder meer volgende workshops gepland : omgaan met racisme, gemengde relatie (berber en Arabier) en multikultureel jeugdwerk. Dagelijks staat er multikulturele poëzie, toneel en muziek op het programma. Doorlopend kunnen twee tentoonstellingen en infostands bezocht worden. Toegang : elke dag van 8 tot 18 uur. Alle aktiviteiten zijn gratis. Voor workshops en studiedagen is vooraf inschrijven nodig.

– Info : Vlaamse Gemeenschap, Boudewijnlaan 30 in 1210 Brussel. tel. (02) 507.33.56 of 507.33.60.

OPVOEDEN

Hoe kan ik als ouder positief inpikken op de ontwikkeling van mijn kinderen ? Hoe leer ik hen relatiebekwaam worden ? Hoe kommuniceer ik met hen ? Waar liggen mijn kwaliteiten en leerpunten als ouder ? Paul Enzlin, ortopedagoog, geeft hierover een kursus in Brussel (vanaf 14/11). Vier avonden kosten 1320 fr.

In Meise organizeert het Internationaal Huis van het Kind op 21 november een temavoormiddag over “snoep en andere bekoringen”. Kunnen we snoep- en computerverslaving bij kinderen voorkomen ? Waar ligt eigenlijk de grens tussen deugd en verslaving ? Op 19 december wordt ingegaan op geloofskommunikatie bij kinderen. Ook kinderen die niet-katoliek opgevoed worden, stellen soms heel jong al existentiële vragen. Hoe kan ik als ouder/opvoeder inpikken op deze zingevingsvragen ? Deelnemen kost 350 fr. per keer.

– Info : Brabantse Volkshogeschool, Liedtsstraat 27-29 in 1210 Brussel. tel. (02) 240.95.22. Internationaal Huis van het Kind, Nieuwelaan 63 in 1860 Meise. tel. (02) 269.71.80.

ANNE GEERTS

Het centraal station in Antwerpen : de toegankelijkheid van openbare gebouwen wordt onder de loep genomen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content