INTERIEUR

De International School for Art, Restoration and Decoration (Isard) start op 21 april in Antwerpen met een kursus binnenhuisinrichting. Daarin wordt afgerekend met “professionele” dooddoeners als “wat u ons vraagt, is onuitvoerbaar”. De kursus gaat niet over hoe je best gordijnen ophangt of welke tegel nu trendy is. Wel wordt gezocht naar antwoorden op essentiële vragen : hoe moet ik mij de plannen van de architekt driedimensioneel voorstellen, hoe kan ik met bepaalde lichtaksenten meer leven in huis brengen, welke verftechnieken zijn aangewezen… In de laatste lessen worden individuele dekoratieproblemen behandeld. Acht weken basisvorming kosten 14.450 fr. (annuleringsverzekering inkluis).

Vanaf 5 mei leert Isabelle Geerts in Centrum Bouchenborgh in Merksem hoe je een bestaand interieur kan verfraaien, wat het effekt is van kleur in je interieur, hoe je kan spelen met licht en waar welke planten het best gedijen. Zeven namiddagen kosten 2300 fr.

– Info : Isard, Ledeganckkaai 27 in 2000 Antwerpen, (03) 248.72.72 of 216.40.42. Centrum Bouchenborgh, Bredabaan 561 in 2170 Merksem, (03) 645.10.40.

EHBO

Op 24 april organizeert Sportievak vzw in samenwerking met het Rode Kruis in het GUSB (Watersportlaan 4) in Gent een info-avond over preventie en Eerste Hulp Bij Ongevallen van sportletsels. De avond start om 19 uur met info over de jeugdsportcampagne. Daarna worden bruikbare tips gegeven voor preventie van en eerste hulp bij sportletsels. Inkom : 200 fr. Vooraf inschrijven door betaling.

– Info : Sportievak vzw, Groeningelaan 40 in 8500 Kortrijk, (056) 25.63.32.

VOORDRACHTEN

Het Provinciaal Comité voor Kunstambachten en Industriële vormgeving in West-Vlaanderen vzw start op 26 april met een voordrachtenreeks over glaskunst in Vlaanderen. Hoe wordt glas gemaakt ? Hoe bekom je kleureffekten in glas ? En waar is het lood in glasramen voor nodig ? De voordrachten behandelen zowel de technische aspekten als de kenmerken van glaskunst in diverse perioden (middeleeuwen tot nieuwe tijden, 19de en 20ste eeuw, hedendaags glaswerk). Vijf lezingen kosten 700 fr. (syllabus inbegrepen). Vooraf inschrijven moet.

– Info : Provinciaal Comité voor Kunstambachten en Industriële Vormgeving in West-Vlaanderen vzw, Warrenplein 3, 8310 Brugge, (050) 36.01.62.

WERKLOOS

Ondanks alle beloften blijft de werkloosheid toenemen. Aanvankelijk is de extra vrije tijd misschien meegenomen, ook al omdat je denkt binnenkort weer aan de slag te gaan. Maar zo eenvoudig is dat niet meer. En na een tijdje wordt het lastig (beschamend) om “nog niets gevonden te hebben”. Misschien zie je mensen dan denken : “Een gezonde intelligente dertiger zonder werk, daar moet iets mis mee zijn ! ” Op 28 april begeleidt Erwin De Beukelaer vijf voormiddagen lang een workshop voor mensen zonder baan. Deelnemen kost 759 fr.

– Info : Elcker-ik, Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen, (03) 218.65.60.

EROTIEK

In Leuven kunnen vrouwen op gezette tijden inschrijven voor het Erotisch Vrouwen Salon, ook wel Harem genoemd. Harem is een ruimte waar vrouwen gestalte kunnen geven aan hun eigen lijfelijkheid en genialiteit. Het wordt een intieme zoektocht naar de eigen vrouwelijke erotiek en sensualiteit, los van alle clichés. Een andere, populairdere manier om als vrouw je eigen sensualiteit te herontdekken, is buikdansles volgen. Op 27 april starten beginners, op 3 mei (half)gevorderden. Vijf lessen kosten 3000 fr. (2000 fr. studenten en werklozen).

– Info : Amana Dance Theatre, Vaart 10 in 3000 Leuven, (016) 23.90.51.

JAZZ

Lee Duverger, jazzmuzikant en filozoof, attendeert je vanaf 29 april op een aantal kenmerken van jazzmuziek. Hij laat je het verschil in stijlen horen en verwijst naar historische muziekmomenten (New Orleans, Swing Stijl, Bebop, Free Jazz…). Vijf namiddagen jezelf laten verrassen door deze muziek waarin improvizatie, persoonlijke expressie en vaardigheid hoogtij vieren, kost slechts 1350 fr. Nu inschrijven.

– Info : Oostvlaamse Volkshogeschool, Nederkouter 111 in 9000 Gent, (09) 224.22.65.

ARBEIDERSDOCHTERS

“Wie vandaag hard werkt en intelligent is, kan zich de positie verwerven die hij of zij wil. Wie onderaan blijft hangen, heeft dat aan zichzelf te danken. ” Dit algemeen ingeburgerd idee gaat voorbij aan de ekonomische en sociale kontekst : wat is het ekonomisch klimaat (konjunktuur) ; wat kreeg je aan vaardigheden, levensvisie en toekomstperspektieven van thuis uit mee ; wat zijn de (eigen) (voor)oordelen ? Volgens Mieke Peeters, docente aan de Sociale School Heverlee, lijden arbeidersdochters (dikwijls onbewust) vaak aan minderwaardigheidsgevoelens, een gebrek aan ambitie, een groot plichtsbewustzijn, moeilijk in de schijnwerpers durven staan… Op 6 en 13 mei kunnen arbeidersdochters in Leuven gezamenlijk achterhalen of ze bepaald gedrag willen veranderen of niet. Deelnemen kost 2450 fr.

– Info : Impuls vzw, Leuvensesteenweg 47 in 3200 Aarschot, (016) 56.95.68.

ANNE GEERTS

Duke Ellington : jazz-stijlen herkennen en historische jazz-momenten ontdekken, dat kan in Gent.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content