VERSCHEURD ?

Veel kinderen zijn emotioneel totaal ontredderd en vertonen gedragsstoornissen na de echtscheiding of/en bij de vorming van een nieuw gezin. Ouders voelen zich vaak schuldig om het effekt van hun keuze op hun kinderen. Toch verwijst dit schuldgevoel slechts ten dele naar de werkelijke verantwoordelijkheid die je als ouder hebt voor je kind. Maar het verhindert je wel om als ouder open ter beschikking te staan van je kind ongeacht de situatie. Op 23 februari (20 uur) toont Jan Lens in Gent “hoe wij de rekening van het kind kunnen lezen en hoe we ermee om kunnen gaan”. Inkom : 275 fr. Vooraf inschrijven.

– Info : Multidimens, School voor Gestalt en Psychosynthese, Hertstraat 50 in 9000 Gent, (09) 225.41.05.

ZELFPORTRET

Je bent tussen 18 en 28 jaar jong, en je wil nu eindelijk wel eens weten wie je bent, wat je wil, hoe en met wie. Op 11 en 12 maart kan je daarin via gesprek, expressievormen, beelden en symbolen, inzicht verwerven. Twee gestaltterapeuten leren je bij jezelf te blijven in een relatie. Hoe ? Door je bewust te maken van je gewaarwordingen en waarnemingen, en je te leren die te uiten. Twee dagen kosten 2250 fr. Vooraf inschrijven is nodig.

– Info : Natuurlijk Genezen vzw, Van Nevelestraat 144 in 2100 Deurne, (03) 325.00.40.

TIJ(D)BREKER

Het Educatief Centrum Mechelen geeft een nieuwe Tij(d)breker uit voor volwassenen met vrije tijd overdag (huisvrouwen en -mannen, gepensioneerden, werkzoekenden, nachtwerkers…). Tij(d)breker bundelt geleide bezoeken, temawandelingen, tentoonstellingsbezoeken, lezingen, kortlopende kursussen en kreatieve initiaties. De aktiviteitenkalender loopt tot eind april en kan nu gratis aangevraagd worden op onderstaand adres.

– Info : Educatief Centrum Stad Mechelen, Lange Schipstraat 25 in 2800 Mechelen, (015) 29.79.31.

INTERIEUR

The Lofthouse organizeert een workshop waarin naar oplossingen gezocht wordt voor alle mogelijke problemen die opdoemen bij het inrichten van uw huis. Om tot een hedendaags gepersonalizeerd interieur te komen, is het nodig duidelijk te zijn in je woonwensen én de woonmogelijkheden van je interieur. Om droom en werkelijkheid zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen, krijg je informatie over materiaalgebruik, lichtinval en kleurenkombinatie in de woning. Vakmensen geven advies over parket, verf, textiel en behang, verlichting en meubelontwerp. Kursisten worden geacht foto’s, plattegronden en bouwplannen mee te brengen. Er start een workshop (5 zaterdagen) op 18 en 25 februari. Op 6 april wordt de workshop herhaald, gespreid over acht avonden. De workshop kost 15.000 fr. (BTW incluis).

– Info : The Lofthouse, Arcato, Oude Leeuwenrui 7-11 in 2000 Antwerpen, (03) 232.65.65.

DOOD en LEVEN

In Leuven organizeert het Studiecentrum Mens, Maatschappij en Marginaliteit (KUL) drie studiedagen met als titel “de dood in de marge van het leven”. Op 17 februari praten diverse professoren over wiegedood (preventie, inzichten, mogelijke oorzaken). Op 12 mei gaat het over “adoptiekinderen op zoek naar hun oorsprong”. Zowel adoptiekinderen als een adoptiemoeder en een afstandsmoeder getuigen. Op 9 juni spreken artsen, psychoterapeuten en een getuige over “bijna-dood-ervaringen bij kinderen”. De studiedagen vinden plaats in het auditorium Zeger Van Hee (Tiensestraat 41) in Leuven. Per dag betaal je 950 fr., voor de hele reeks 2700 fr. Vooraf inschrijven is nodig.

– Info : Fakulteit Rechtsgeleerdheid, Studiecentrum Mens, Maatschappij en Marginaliteit, H. Hooverplein 10 in 3000 Leuven, (016) 28.51.49.

DOODGEZWEGEN

Naar aanleiding van de tentoonstelling “Doodgezwegen” in het Gentse Museum Dr. Guislain organizeren de Broeders van Liefde vzw op 17 februari een studiedag over de mensonterende praktijken in nazi-Duitsland. Vijftig jaar na de feiten worden hieruit “lessen voor levenden” getrokken door professor Franz Baro. Kunsthistoricus Erwin Mortier verklaart waarom “misdadigers niet blozen” en etisch dokter Gie van den Berghe konfronteert ons met onze schaduwzijde met zijn lezing over “de nazi in ons”. De studiedag kost 1300 fr. middagmaal inbegrepen, studenten betalen 700 fr. Studiedag en catalogus kosten 1600 fr. (studenten : 1000 fr.). Nu inschrijven.

– Info : Museum Dr. Guislain, Jozef Guislainstraat 43 in 9000 Gent, (09) 226.12.91.

SENSORISCHE INTEGRATIE

Voluntas organizeert een studiedag over sensorische integratie. Lynn J. Horowitz opent de studiedag, die plaatsvindt aan de Universitaire Instelling Antwerpen, met een uiteenzetting over het gebruik van sensorische integratie bij gehandicapte kinderen in een instelling en in de thuissituatie. Zij legt uit hoe onze zintuigen alle informatie uit het lichaam en de wereld rondom ons waarnemen, selekteren en verbinden om adekwaat te reageren. Bovendien weet ze uit ondervinding dat de ontwikkeling van het (gehandicapte) kind gestimuleerd kan worden door sensorische integratie. Deze studiedag en de tweedaagse workshop op 24 en 25 februari is bedoeld voor allen (van geneesheer tot muziekterapeut) die wonen of werken met een gehandicapt kind. De studiedag kost 950 fr., de workshop 4250 fr., alles samen komt op 4750 fr. Nu inschrijven.

– Info : Voluntas vzw, Els Schoenmakers, Vaartkaai 2 in 2170 Merksem, (03) 647.02.88.

ANNE GEERTS

Wie ben ik ? Wat wil ik ? Via gesprek, beelden en symbolen jezelf beter leren kennen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content