Pierre Darge
Pierre Darge Freelancejournalist

Ter gelegenheid van het het Internationaal Auto-, Motor- en Fietssalon van Brussel, dat op donderdag zijn deuren voor het publiek opent, zal de confrontatie met die problemen ver van centraal staan. En het is zeer de vraag of het ecologisch aspect er voldoende aandacht zal krijgen. Steeds meer onderzoekers zijn geneigd om in de brandstofcel de zaligmakende oplossing voor een schoner milieu te vinden. Daimler-Benz loopt op kop in de strijd, maar professor Jürgen Hubbert, lid van de directieraad van DaimlerChrysler, benadrukte onlangs nog dat de wagen-met-brandstofcel pas tegen ongeveer 2005 op de markt komt. En dat het kostenprobleem allicht de grootste obstakel wordt, zodat men vermoedelijk tot na 2010 zal moeten wachten voor het alternatief ook in de praktijk aanslaat. Basisbrandstof voor de brandstofceltechnologie wordt methanol, omdat het op grote schaal produceren van waterstof een gigantische klus zou zijn die onmogelijk is zonder kernenergie.

Bij BMW heeft men intussen resoluut voor aardgas gekozen – als overgangsmaatregel. Die keuze is niet zo verrassend, als men weet dat de experimentele 523g op aardgas, die op het salon van Frankfurt werd voorgesteld, ver onder de limietwaarden op het vlak van de emissies blijft, en zelfs met gemak de strenge Californische normen van 2003 haalt. Bovendien klopt de 3-liter zescilinder zelfs de elektrische voertuigen – zowel wat betreft de energie- als de ecobalans. Zijn CO2-uitstoot blijft zelfs 10 procent onder die van de brandstofcel-auto op basis van methanol.

Deze zeer positieve balans is o.m. te wijten aan het feit dat aardgas zonder voorafgaande chemische transformatie kan worden gebruikt, en wat de doorslaggevende parameter betreft – het gewicht van het voertuig per eenheid energie – de auto op aardgas het moeiteloos haalt van iedere elektrische auto. Bovendien ligt de bijdrage tot smogvorming liefst 95 procent lager dan bij conventionele aandrijftechnieken. Daarbij komt nog dat de voorraden van aardgas vele keren groter zijn dan die van aardolie, en in principe voor minstens 120 jaar volstaan. Toch wijst men er bij BMW op, dat de auto van de toekomst allicht op waterstof zal rijden, al is men het er in München over eens dat die toekomst nog niet voor de deur staat.

Wat de dagelijkse realiteit betreft, zullen de salonbezoekers zeker uitkijken naar de nieuwste Volvo break, naar de 3-liter Volkswagen Lupo en naar een handvol concept cars. Zoals de Mazda RX-EVOLV die de technologie van de Wankel-motor verder uitdraagt, de Opel G90 die o.a. op realistische wijze laat zien hoe een uitzonderlijk lage luchtweerstand wordt bereikt, of Mercedes’ Necar4 die aandacht vraagt voor de brandstofceltechnologie.

Het Internationale Auto-, Motor- en Fietssalon van Brussel, in de paleizen van het Tentoonstellingspark aan de Heizel, is voor het publiek toegankelijk van 13 tot en met 23 januari, van 10 tot 20 uur, tijdens het weekend tot 18.30 uur. De entree bedraagt 350 fr. voor volwassenen en 175 fr. voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.

PIERRE DARGE

Partner Content