Tessa Vermeiren
Tessa Vermeiren Tessa Vermeiren is voormalig hoofdredactrice van Knack Weekend

Donald Rumsfeld, de Amerikaanse minister van Defensie, heeft een proces aan zijn broek. En niet van de eerste de beste. Martha McSally (35) is luitenant-kolonel bij de Amerikaanse luchtmacht. Luitenant-kolonel McSally was de eerste vrouwelijke gevechtspiloot in de States. Zij is de vrouw met de hoogste rang in het leger van Uncle Sam.

Luitenant-kolonel McSally, die sinds november 2000 gestationeerd is op de Prince Sultan Base in Saudi-Arabië, is verbolgen over het feit dat vrouwelijk personeel daar niet zelf een auto mag besturen, niet zonder een mannelijke escorte de basis mag verlaten en bovenal omdat ze de abaya moeten dragen – dat lange, zwarte, allesverhullende kledingstuk waarin Saudische vrouwen zich moeten verbergen als ze buitenshuis komen.

Vrouwelijk burgerpersoneel van de Amerikaanse diplomatieke missie of echtgenotes van militairen hoeven zich niet in de abaya te hullen. De mannen op de basis is het trouwens ten strengste verboden om lokale klederdracht te dragen. De zeer strenge gedragsregels voor vrouwelijke militairen werden bepaald door het Pentagon om de plaatselijke heersers niet voor het hoofd te stoten.

Martha McSally neemt het op voor de duizend vrouwelijke militairen die in de rijke, zeer conservatieve oliestaat gestationeerd zijn om een oogje in het zeil te houden in de regio die voor de US, en voor de rest van de wereld, zo belangrijk is om zijn olie. McSally vocht in de Golfoorlog, ze patrouilleerde in de Iraakse no fly zone en leidde recentelijk search-and-rescue-acties boven Afghanistan.

Haar actie tegen het dragen van de abaya dateert al van 1995. Ze stelde de legerleiding voor dat vrouwelijke soldaten in Saudi-Arabië een losse blouse met lange mouwen en een lange rok zouden dragen. Maar omdat niemand op haar suggesties wil ingaan en ze erbij blijft dat Defensie de grondwettelijke rechten schendt van haar vrouwelijk personeel, is het dus tot een proces gekomen.

McSally vraagt geen schadevergoeding, alleen dat de discriminatie tegen Amerikaanse vrouwelijke soldaten in Saudi-Arabië zou worden opgeheven.

Er is jaren gevochten door vrouwen om in het leger op gelijke voet behandeld te worden als mannen, en deze kledingvoorschriften maken daar eventjes komaf mee. Luitenant-kolonel McSally moet zich buiten de basis verbergen in haar zwarte tent en loopt het risico met minder respect te worden behandeld dan haar escortes, die een veel lagere rang hebben dan zij, maar wel man zijn.

Tot voor kort kreeg McSally altijd schitterende rapporten van haar oversten, nu vreest ze dat haar carrière te lijden krijgt door de actie. De vrouw, die ooit als het beste propagandamiddel voor het leger werd beschouwd, wordt nu in verslagen betiteld als onprofessioneel en als een slecht voorbeeld voor de jonge rekruten.

Nogal wat politici, zowel conservatieve Republikeinen als feministische Democraten, zijn even verontwaardigd als de luitenant-kolonel zelf. Want waar zit de logica van een leger, dat in Afghanistan de krachten bestrijdt die vrouwen eronder houden en op zijn eigen basis in Saudi-Arabië strengere gedragsregels oplegt aan vrouwen dan het land zelf?

“Het laatste wat ik wil, is een speciale behandeling vragen omdat ik een vrouw ben”, zei Martha McSally aan de Washington Post. “Een officier moet zwijgen en bevelen opvolgen wanneer die wettelijk correct zijn. Maar wanneer de oversten buiten hun boekje gaan, is het tijd om je mond open te doen.”

Om de alliantie met de Saudische oliesjeiks gaaf te houden, gaat het Pentagon zo ver in zijn political correctness dat het vromer wil zijn dan de mollahs. Een zeer intelligente en dappere vrouw heeft besloten om hier een staatszaak van te maken. Al moet ze daar de twee laatste jaren van haar meer dan glansrijke militaire carrière voor op het spel zetten. Go on, Martha, go on!

TESSA VERMEIREN

Partner Content